[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren

Collegagroep coördinatoren nov

coördinatoren   |  19 NOVEMBER 2021 | 13:00-16:00

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare twee leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Iedere bijeenkomst gaat over een ander vraagstuk waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Als we specifieke deskundigheid nodig hebben over bepaalde thema’s, dan huren we die expertise (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade of Sociare.

We vertrekken vanuit een gedeelde uitdaging of bezorgdheid. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elk van ons hierin zo goed mogelijk op maat kunnen versterken.

Samen met de netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar. 

Programma

Deze collegagroep staat in het teken van onderhandelen van de beheersovereenkomst in functie van jullie nieuwe beleidsnota’s. De sessie rond onderhandelen, gegeven door Luc Derijcke kon op het netwerkmoment van 24 september helaas niet doorgaan. We maakten de beslissing om de sessie te verplaatsen naar deze collegagroep.

Nadien bekijken we waar jullie noden liggen, zodat we hierop kunnen inspelen tijdens het volgende netwerkmoment in januari en de volgende collegagroep in mei.

Het programma van de collegagroep ziet er als volgt uit:

 • 12u30 - broodjeslunch

 • 13u15 - kennismaking
  We nemen even de tijd om elkaar beter te leren kennen. Wie is wie? Welke organisaties zitten er hier rond de tafel?

 • 13u45 - sessie rond onderhandelen met Luc Derijcke.
  Luc is expert in onderhandelen, bemiddelen en sociaal overleg. Luc heeft zich in zijn loopbaan steeds meer toegelegd op de thema's beïnvloedingsvaardigheden, onderhandelen en bemiddelen, zowel op academisch vlak als in concrete projecten en interventies, als trainer en in publicaties. Hij heeft ook een ruime ervaring in de sociale sector, onder meer als voorzitter van een organisatie voor personen met een beperking en van een woonzorgcentrum. Hij is gastdocent geweest rond vermelde thema's in binnen- en buitenland. Hij zal al zijn kennis rond onderhandelen doorgeven. Op die manier kan je al de tips en tricks van deze vorming meenemen naar jullie eigen onderhandeling rond jullie beheersovereenkomst over enkele maanden.

 • 15u45 - pauze

 • 16u - themabepaling netwerkmoment (januari) + collegagroep (mei)

 • 16u30 - einde  

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • Organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • Sociare Socioculturele Werkgeversfederatie, Organisation professionnelle, Ravensteingalerij, Brussel, België

€ 20 (basistarief) - € 30 (basistarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 19 NOVEMBER 2021 | 13:00-16:00

Gerelateerd nieuws