[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren

Collegagroep coördinatoren nov 2020

jeugdwerkondersteuning   |  20 NOVEMBER 2020 | 13:00-16:00

Als leidinggevende van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Zo kom je soms voor hete vuren te staan en moet je je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties, uitdagingen, regelgeving, enz. Dit vraagt veel wilskracht en flexibiliteit. Om jou hierin te ondersteunen organiseren De Ambrassade en Sociare twee leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Iedere bijeenkomst gaat over een ander vraagstuk waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Als we specifieke deskundigheid nodig hebben over bepaalde thema’s, dan huren we die expertise (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade of Sociare.

We vertrekken vanuit een bepaalde case en laten een collega leidinggevende aan het woord. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elk van ons hierin zo goed mogelijk op maat kunnen versterken.

Samen met de netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar. 

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw. 

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
schrijf hier in
 • Sociare Socioculturele Werkgeversfederatie, Organisation professionnelle, Ravensteingalerij, Brussel, België

€ 20 (basistarief) - € 30 (basistarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 20 NOVEMBER 2020 | 13:00-16:00