[anysurfer.logo]

Collegagroep coördinatoren

Collegagroep coördinatoren mei

jeugdwerkondersteuning   |  29 MEI 2020 | 13:30-16:30

!! Deze collegagroep gaat niet door omwille van de corona maatregelen. Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.

collegagroep coördinatoren mei 2020

Als leidinggevende, coördinator of directeur van een jeugdwerkorganisatie bekleed je een cruciale en unieke functie in je organisatie. Je komt soms voor hete vuren te staan en je moet je snel aanpassen aan en reageren op nieuwe situaties. Dit is niet altijd makkelijk. Om jou hierin te ondersteunen organiseren we twee leer- en uitwisselingsmomenten voor leidinggevenden in jeugdwerkorganisaties.

Iedere bijeenkomst gaat over een ander thema waar jij als leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Hebben we specifieke deskundigheid of expertise nodig over bepaalde thema’s, dan huren we die (extern) in of doen we beroep op expertise van De Ambrassade, Sociare of andere jeugdwerkorganisaties.

We vertrekken vanuit een bepaalde case of laten een collega leidinggevende aan het woord. Vervolgens gaan we samen op zoek hoe we elkaar hierin kunnen versterken.

De collegagroep coördinatoren is een samenwerking tussen De Ambrassade en Sociare.

Samen met de twee netwerkmomenten voor coördinatoren zijn dit de plaatsen waar we graag samen ervaringen uitwisselen, goede praktijken delen, advies geven aan elkaar over thema’s waar coördinatoren, directeurs en leidinggevenden vaak mee te maken krijgen. Kortom: leren van elkaar. 

Doelgroep

Leidinggevenden van:

 • organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
 • organisaties die WAT WAT labelpartners zijn of WAT WAT labelpartners in aanvraag;
 • organisaties actief in de deelsector jeugdwerk die lid zijn van Sociare vzw.

Fréderique          Loones
Fréderique Loones
 • Coördinator jeugdwerkondersteuning en breed jeugdbeleid
 • Sociare, Ravensteingalerij, Brussel, België

€ 20 (sociaal tarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 29 MEI 2020 | 13:30-16:30