[anysurfer.logo]

Collegagroep API's

Collegagroep API's mei

jeugdwerkondersteuning   |  13 MEI 2020 | 09:30-13:00

!! Deze vorming gaat niet door omwille van de corona maatregelen. 
Deelnemers worden persoonlijk op de hoogte gebracht met verdere details.
collegagroep API mei 2020

Als API (aanspreekpunt Integriteit) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld etc . Je staat in voor een reactiebeleid dat werkt en op maat van jouw organisatie is. Met de collegagroep API zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriekhoek en we laten ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er telkens ruimt voor intervisie.

Concreet zal een collegagroep 3 vormingen of inspiratie-‘talks’ bevatten. Deze kunnen parallel lopen in een keuzeblok of plenair zijn. En afsluiten doen we telkens met casus-uitwisseling. 

Voorbeeld:  

Doelgroep

Alle API’s van een organisatie of medewerkers die geboeid zijn door integriteit.

Hans          Cools
Hans Cools
 • Beleidsmedewerker jeugd en jeugdinformatie
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 2(basistarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

 • 13 MEI 2020 | 09:30-13:00