[anysurfer.logo]

Collegagroep API

Collegagroep API nov

jeugdwerkondersteuning   |  17 NOVEMBER 2022 | 09:30-16:00

Als API (aanspreekpunt Integriteit) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om zo van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld, enz. Je staat in voor een reactiebeleid dat werkt en op maat van jouw organisatie is.

Met de Collegagroep API zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriehoek. Verder laten we ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden en wisselen we ervaringen uit.  

Programma

 • 9u30 – 10u: Onthaal en kennismaking
 • 10u - 12u30: Deel 1: informeren over nieuwe ontwikkelingen en intervisie (casusbesprekingen)
  We informeren jullie over nieuwe ontwikkelingen in thema integriteit in het jeugdwerk. 
  Nadien bespreken we jullie casussen. Denk dus zeker al na over welke casus je graag met de groep wil bespreken. 

 • 12u30 – 13u: Lunch
 • 13u – 16u: Deel 2 (inhoudelijke keuzesessie):
  Je kan kiezen uit 1 van de 3 inhoudelijke keuzesessies. Deze vormingen komen overeen met de inhoudelijke blokken uit de opleiding.
   • Seksueel grensoverschrijdend gedrag: In dit keuzeblok gaan we dieper in op 'Wat is normaal seksueel gedrag in de ontwikkeling van kinderen en jongeren? Hoe schat je aan de hand van het vlaggensysteem SGG in?' Hierbij gaan we verdiepend in op SGG via het toepassen van het vlaggensysteem op verschillende casussen.
   • Pesten: In dit keuzeblok gaan we dieper in op het thema pesten en hoe je hier preventief rond kan werken. Wat is pesten? En wat is het verschil met plagen, een conflict en een ruzie? En hoe kan je inzetten op pestpreventie binnen jouw organisatie? We gaan aan de slag met de preventiepiramide en bespreken do's en dont's in effectieve pestsituaties.
   • Agressie: Tijdens het keuzeblok rond agressie staan we stil bij de verschillende soorten agressie. Daarnaast reflecteren we over agressie binnen jullie organisatie. Zodat jullie handvaten krijgen om hierop te reageren wanneer je als API wordt ingeschakeld bij agressie-gevallen.

Je kan kan inschrijven voor de hele dag, voor enkel voormiddag of voor enkel namiddag. Geef bij je inschrijving ook aan of je mee luncht.

Lore          Van Dongen
Lore Van Dongen
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk op kruispunten
 • Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis, Wilrijkstraat, Antwerpen, België

€ 40 (sociaal tarief) - € 70 (basistarief) - € 100 (solidariteitstarief)

 • 17 NOVEMBER 2022 | 09:30-16:00