[anysurfer.logo]

Collegagroep API

Collegagroep API mei

jeugdwerkondersteuning   |  12 MEI 2022 | 09:30-13:30

Als API (aanspreekpunt Integriteit) sta je in voor het integriteitsbeleid van jouw organisatie. Je werkt rond kwaliteit om van jouw organisatie een veilige plek voor kinderen jongeren te maken. Je werkt rond preventie van pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag, geweld, enz. Je staat in voor een reactiebeleid dat werkt en op maat van jouw organisatie is. Met de collegagroep API zetten we in op vorming en uitwisseling. We leren van elkaar en scholen ons bij. Als houvast hanteren we de preventiedriekhoek en we laten ons inspireren door goede praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er telkens ruimte voor intervisie.

Doelgroep

  • Alle API’s van een organisatie of medewerkers die geboeid zijn door integriteit.

  • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

€ 2(basistarief) - € 30 (standaardtarief) - € 50 (solidariteitstarief)

  • 12 MEI 2022 | 09:30-13:30