[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Vorming

Beleidswerkgroep Vorming nov

jeugdwerkbeleid   |  21 NOVEMBER 2023 | 10:00-12:30

De Beleidswerkgroep Vorming komt vier keer per jaar samen. De beleidswerkgroep buigt zich over actuele vormingsvraagstukken. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

 • Het (h)erkennen van de competenties die vrijwilligers opdoen in het jeugdwerk.
 • De kloof tussen de opleidingen van jeugdwerkers en de noden van het werkveld.
We laten ons hiervoor bijvoorbeeld inspireren door het Europees competentiemodel. De doelstellingen en acties worden steeds in samenspraak met de leden van de beleidswerkgroep bepaald en voorbereid. 


Programma 21 november

vanaf 9u30 - inloop met koffie of thee

10u - kennismaking + afspraken van de beleidswerkgroep opfrissen

10u30 - actua update: op welke manier staat het onderwerp vorming in het nieuwe jeugddecreet en wat betekent dit voor ons?)

10u45 - jaarplanning en doelstellingen van de beleidswerkgroep 2023-2024 a.d.h.v. een veranderingstheorie en ideeën die verzameld zijn vorig werkjaar

12u15 - afronden + evaluatie

Doelgroep

Beleidsmedewerkers vorming van de Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties 

Praktisch

De beleidswerkgroep vorming gaat door op De Ambrassade. Er wordt geen broodjeslunch voorzien na de beleidswerkgroep.

Lisa           Franken
Lisa Franken
 • Jeugdwerkondersteuner
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 21 NOVEMBER 2023 | 10:00-12:30

Gerelateerde artikelen