[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Kadervorming

Beleidswerkgroep Kadervorming sept

jeugdwerkbeleid   |  15 SEPTEMBER 2022 | 09:30-12:00

Vier keer per werkjaar komen de organisaties die geattesteerde kadervormingstrajecten aanbieden samen. Dit zijn de trajecten animator, hoofdanimator en instructeur waarbij de cursisten na afloop van het traject een attest van het departement CJM ontvangen.

Het aantal attesten daalt ieder jaar. In het werkjaar 2022-2023 buigt de beleidswerkgroep kadervorming zich over het vraagstuk van het dalende aantal attesten. We analyseren het probleem en werken samen aan oplossingen die moeten leiden tot een stijging.

Daarnaast brengen we aandachtspunten in verband met de regelgeving voor geattesteerde kadervorming in kaart. We bundelen gemeenschappelijke signalen en bezorgen deze, wanneer nodig, aan de beleidsmakers.

Alle kadervormingsverantwoordelijken ontvangen de agenda voor de beleidswerkgroep 1 maand op voorhand via mail. Agendapunten mogen ook steeds gemaild worden naar jasmien.schutz@ambrassade.be

Doelgroep

  • Jeugdwerkers die verantwoordelijk zijn voor de geattesteerde kadervormingstrajecten binnen hun organisatie.