[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Kadervorming

Beleidswerkgroep Kadervorming maart

jeugdwerkbeleid   |  27 MAART 2023 | 09:30-16:00

De beleidswerkgroep is volzet! Inschrijven is niet meer mogelijk. Er is geen wachtlijst. 

Vier keer per werkjaar komen de organisaties die geattesteerde kadervormingstrajecten aanbieden samen. Dit zijn de trajecten animator, hoofdanimator en instructeur waarbij de cursisten na afloop van het traject een attest van het departement CJM ontvangen.

Het aantal attesten daalt ieder jaar. In het werkjaar 2022-2023 buigt de beleidswerkgroep kadervorming zich over het vraagstuk van het dalende aantal attesten. We analyseren het probleem en werken samen aan oplossingen die moeten leiden tot een stijging.

Daarnaast brengen we aandachtspunten in verband met de regelgeving voor geattesteerde kadervorming in kaart. We bundelen gemeenschappelijke signalen en bezorgen deze, wanneer nodig, aan de beleidsmakers.

Op 27 maart gaat de laatste beleidswerkgroep kadervorming van 2022-2023 door. Omdat het de laatste editie van het werkjaar is, gaan we voor een beleidswerkgroep XL. We gaan een hele dag aan de slag rond de grootste uitdagingen die we tijdens het werkjaar 2022-2023 tegenkwamen. 

Programma

9u-9u15: Welkom met koffie en thee 

9u15-9u30: Korte inleiding: waarom deze dag? 

9u30-10u30: Plenair opstarten met presentatie over het onderzoek Competenties van jonge vrijwilligers door Joris De Bleser. We zoomen in op de beleidsaanbevelingen die uit dit onderzoek komen en gericht zijn aan de beleidswerkgroep kadervorming. 

10u30-10u45: PAUZE 

10u45-11u45: 2 keuzesessies: 

 • Samenwerken met het onderwijs: Wat zijn de sterktes en kansen hiervan? Kunnen we dat voldoende doen binnen de huidige regelgeving? Hoe doen wel dat vandaag al?
 • Voorbereiding van een cursus: Hoe pakken jullie dit aan? Hoe houden jullie rekening met alle deadlines en afspraken uit de regelgeving rond geattesteerde kadervorming? En hoe zorgen jullie ervoor dat alle instructeurs voldoende mee zijn met al deze officiële afspraken? 
11u45-12u00: PAUZE 

12u00-13u00: 2 keuzesessies:

 • Extra vormingen/kort aanbod: Welke vormingen naast geattesteerde kadervormingen bieden jullie aan, aan jullie animatoren, hoofdanimatoren en instructeurs (in spé)? Wat zijn de kansen van dit extra aanbod? Hoe maken jullie de brug naar de geattesteerde vormingen? Kan dit een belangrijke hefboom zijn om meer jongeren naar het geattesteerde aanbod toe te leiden? 
 • Inclusieve kadervormingscursussen: Hoe werk je inclusief in een kadervormingscursus? Hoe zorg je ervoor dat iedereen mee kan en iedereen zich thuis voelt? Hoe geven jullie vorm aan de competenties diversiteit en integriteit? Zijn jullie aan de slag gegaan met de resultaten en tools uit de bevragingen over de invulling van deze competenties? 
13u00-13u45: Lunch 

13u45-14u45: 2 keuzesessies:

 • Stagebegeleiding: Wie communiceert naar wie? Is er extra ondersteuning voor de stagebegeleiders? Hoe zorgen jullie ervoor dat jongeren na de cursus met een stage starten?
 • Rol van de beroepskracht: Welke rol speel jij als beroepskracht in de kadervormingscursus? Ga je mee op cursus? En waarom wel of niet? Welke rol speel je bij de voorbereiding? Bij de nazorg? Hoe zorgen jullie er als organisatie voor dat alle individuele trajecten van jongeren voldoende worden opgevolgd? 
 14u45-15u: PAUZE

15u-16u: Uitdagende begeleiderseisen: Hoe vinden we voldoende instructeurs die aan de begeleiderseisen voldoen? Hoe organiseren we onze cursussen zodat jongeren de weg vinden naar het instructeur zijn? Sommige organisaties leggen zichzelf nog strengere regels op dan de regels vanuit de overheid. 

16u-16u30: Plenair afsluiten: Wat zijn de grootste conclusies uit iedere sessie? Kunnen we op basis hiervan prioriteiten vastleggen voor het komende werkjaar?  

Vanaf 16u30: Afsluitende receptie op de koer van De Ambrassade  

Doelgroep

 • Jeugdwerkers die verantwoordelijk zijn voor de geattesteerde kadervormingstrajecten binnen hun organisatie. Of jeugdwerkers die graag een traject geattesteerde kadervorming willen opstarten in hun organisatie. 

Jasmien          Schutz
Jasmien Schutz
 • Medewerker Jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 27 MAART 2023 | 09:30-16:00

Gerelateerd nieuws