[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jong engagement

Beleidswerkgroep Jong engagement september

jeugdwerkbeleid   |  16 SEPTEMBER 2024 | 13:30-16:30

Jeugdwerk wordt mogelijk gemaakt door het engagement van ontelbare jongeren. Ze staan mee aan het stuur van de organisaties en zijn de drijvende kracht achter de vele jeugdwerkactiviteiten. Jeugdwerkorganisaties steunen op de inzet, tijd en passie van vele jongeren die een warm hart hebben voor jeugdwerk. Deze jongeren engageren zich vaak vrijwillig om bij te dragen aan een van de vele jeugdwerkinitiatieven.

Dit vrijwillig engagement staat momenteel enorm onder druk. Het leven wordt steeds duurder, waardoor de keuze om vrijwillig actief te zijn niet vanzelfsprekend is. Bovendien ervaren jongeren druk om te presteren op school of om een ondersteunende rol op te nemen thuis. Dat maakt langdurig engagement opnemen moeilijk. Daarnaast groeit de aandacht voor mentaal welzijn, waardoor jongeren niet langer zomaar op alle vragen en kansen ‘ja’ zeggen.

Met de beleidswerkgroep jong engagement in het jeugdwerk willen we uitdagingen rond dit thema niet uit de weg gaan, maar aanpakken. Als sector willen we de stem van tot bij het beleid krijgen om ervoor te zorgen dat zij zorgeloos hun engagement binnen het jeugdwerk kunnen opnemen. We maken samen beleidsvoorstellen op om deze uitdagingen aan te gaan. Een beleidswerkgroep werkt vanuit de commissie jeugdwerk en koppelt hier ook aan terug. We bereiden in deze beleidswerkgroep standpunten, visie en adviezen voor rond het thema jong engagement in het jeugdwerk.

Doelstellingen

 • De beleidswerkgroep Jong Engagement in het Jeugdwerk komt vier keer per jaar samen
 • De beleidswerkgroep verzamelt en werkt aan standpunten van het jeugdwerk rond geëngageerde jongeren
 • De beleidswerkgroep buigt zich over actuele beleidsvraagstukken rond vrijwilligersbeleid 

Doelgroep

Vrijwilligerscoaches van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. 


Lennert           Vorsselmans
Lennert Vorsselmans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

Gratis

 

 • 16 SEPTEMBER 2024 | 13:30-16:30