[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme okt

jeugdwerkbeleid   |  6 OKTOBER 2023 | 10:00-13:00

Op kamp, vakantie, bos- of zeeklas, sportstage of theaterweek gaan is voor veel kinderen de eerste ervaring met een overnachting met vrienden of leeftijdsgenoten. Deze unieke ervaring willen we vanuit het jeugdwerk aan elk kind en elke jongere bieden. Dit beleidsmatig nastreven, is een taak die de Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme op zich neemt. 

De Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme zet in op voldoende en kwaliteitsvol jeugdtoerisme over de grenzen van de beleidsdomeinen heen voor alle kinderen en jongeren. 

De beleidswerkgroep signaleert en formuleert aanbevelingen over:

 • De uitvoering van de decreten verbonden aan jeugdtoerisme: decreet jeugdverblijven en hostels, ondersteuningsstructuren en vzw ADJ, logiesdecreet en het decreet iedereen verdient vakantie.
 • Bestaande drempels en die (nieuwe) regels en/of wetgeving opleggen aan het jeugdtoerisme.
 • Drempels en problemen waar jeugdtoerisme partners (jeugdwerkorganisaties, uitbaters en steden en gemeenten) op stoten.
De beleidswerkgroep wisselt uit omtrent:

 • Wijzigingen in de wetgeving of regels met impact op de uitvoering van jeugdtoerisme.
 • Standpunten die de sector inneemt omtrent specifieke thema’s of dossiers.
De beleidswerkgroep speelt een belangrijke rol in de opmaak, opvolging en uitvoering het Masterplan jeugdkampen.   

Doelgroep

 • Medewerkers van jeugdwerkorganisaties die kampen of vakanties aanbieden of ondersteunen en die beleidsmatig willen meedenken en zaken in beweging zetten.
 • Andere actoren, verbonden aan de verschillende decreten kunnen ook deel uitmaken van de beleidswerkgroep.  

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 6 OKTOBER 2023 | 10:00-13:00