[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme

Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme feb

jeugdwerkbeleid   |  2 FEBRUARI 2023 | 10:00-13:00

De Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme is structureel verankerd in de werking van De Ambrassade vanuit de link met de verschillende decreten die toerisme en jeugd koppelen.

De beleidswerkgroep wisselt (beleids)informatie uit en wil mogelijke problemen (regelgeving, impact door actuele zaken zoals droogte, wateroverlast, vakantieregelingen etc… ) detecteren en aanpakken. Dit doen we onder meer door uitwisselingen, expertise deling en standpunten en adviezen rond jeugdtoerisme te formuleren. Zo tracht de werkgroep op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme op te sporen en daar waar nodig te verminderen. Zo speelt de werkgroep een belangrijke rol bij de opmaak, uitvoering en opvolging van het Masterplan jeugdkampen.  

Doelgroep

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid die bezig zijn met jeugdtoerisme.

Daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners op vlak van aanbod aan (CJT, VJH, ADJ), ook beiden betrokken administraties (Jeugd en Toerisme Vlaanderen) zijn vertegenwoordigd in deze groep.  

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdwerk en jeugdtoerisme
 • locatie nog te bepalen

gratis

 • 2 FEBRUARI 2023 | 10:00-13:00