[anysurfer.logo]

beleidswerkgroep Jeugdtoerisme

beleidswerkgroep Jeugdtoerisme feb

jeugdwerkbeleid   |  11 FEBRUARI 2021 | 10:00-16:00

De beleidswerkgroep jeugdtoerisme is structureel verankerd in de werking van De Ambrassade vanuit de link met de verschillende decreten die toerisme en jeugd koppelen.

De beleidswerkgroep wisselt (beleids)informatie uit en wil mogelijke problemen (regelgeving, impact door actuele zaken zoals varkenspest, corona… ) detecteren en aanpakken. Dit doen we onder meer door standpunten en adviezen rond jeugdtoerisme te formuleren. Zo tracht ze op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme op te sporen en daar waar nodig te verminderen. Zo speelt de werkgroep een belangrijke rol bij de opmaak van het Masterplan jeugdkampen en waakt ze nu over de beleidsmatige opvolging van dit plan.  

Doelgroep

Medewerkers van jeugdwerkorganisaties betrokken op kampen, vakanties,… Ook partners binnen de jeugdtoerisme sector zoals aanbieders van kampplaatsen, jeugdherbergen (al dan niet vertegenwoordigd door hun koepels), betrokken administraties (jeugd en toerisme). 

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 11 FEBRUARI 2021 | 10:00-16:00