[anysurfer.logo]

beleidswerkgroep Jeugdtoerisme

beleidswerkgroep Jeugdtoerisme dec

jeugdwerkbeleid   |  10 DECEMBER 2020 | 10:00-16:00
Omwille van de stijgende corona-cijfers hebben we besloten de Beleidswerkgroep Jeugdtoerisme van december 2020 online te laten doorgaan. Deelnemers krijgen tijdig een link naar de zoom-meeting. 

De beleidswerkgroep jeugdtoerisme is structureel verankerd in de werking van De Ambrassade vanuit de link met de verschillende decreten die toerisme en jeugd koppelen.

De beleidswerkgroep wisselt (beleids)informatie uit en wil mogelijke problemen (regelgeving, impact door actuele zaken zoals varkenspest, corona… ) detecteren en aanpakken. Dit doen we onder meer door standpunten en adviezen rond jeugdtoerisme te formuleren. Zo tracht ze op alle beleidsniveaus de barrières voor jeugdtoerisme op te sporen en daar waar nodig te verminderen. Zo speelt de werkgroep een belangrijke rol bij de opmaak van het Masterplan jeugdkampen en waakt ze nu over de beleidsmatige opvolging van dit plan.  

Doelgroep

De werkgroep is open en toegankelijk voor alle jeugdwerkorganisaties erkend of gesubsidieerd binnen het decreet Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleid, die bezig zijn met jeugdtoerisme, daarnaast sluiten een aantal belangrijke partners op vlak van aanbod aan (CJT, VJH), ook beide betrokken administraties (Jeugd en Toerisme Vlaanderen) zijn vertegenwoordigd in deze groep.

An           Van Lancker
An Van Lancker
 • Beleidsmedewerker jeugdtoerisme, jeugdlokalen en regulitis
 • Online

gratis

 • 10 DECEMBER 2020 | 10:00-16:00