[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Jeugdinfrastructuur

Beleidswerkgroep Jeugdinfrastructuur okt

jeugdwerkbeleid   |  19 OKTOBER 2022 | 13:00-15:30

De beleidswerkgroep jeugdinfrastructuur komt 6 keer samen. De agenda wordt samen met de deelnemers van de beleidswerkgroep bepaald en minstens een week op voorhand verstuurd.

Doelstellingen

 • De werkgroep volgt het beleid m.b.t. infrastructuur voor kinderen, jongeren en hun organisaties op.
 • De werkgroep volgt de regulitis inzake infrastructuur op relevant voor jeugdwerkorganisaties, de sector op lokaal, Vlaams en federaal niveau.
 • De werkgroep geeft het beleid rond ruimte(gebruik) vanuit de Agenda voor de toekomst en de noden en behoeften van kinderen, jongeren en hun organisaties vorm.
 • De werkgroep realiseert mede-eigenaarschap van de sector door een betrokken, gedragen en participatief proces te lopen opdat kennis over en visie op beleid vergroot. 

Aanpak

De beleidswerkgroep doet aan intervisie, beleidsontwikkeling en ondersteuning in functie van de infrastructurele noden van het lokaal en Vlaams jeugdwerk. De focus in het najaar 2022 zal liggen op regulitis met een focus op de renovatieplicht, het BTW-tarief en regulitis in functie van brandveilige jeugdlokalen. In het voorjaar van 2023 zal de focus liggen op energie-efficiëntie om lokaal en Vlaams jeugdwerk hier meer in te ondersteunen op een zo laagdrempelig mogelijke manier.

We organiseren de vergadering hybride. Je kan dus ofwel fysiek ofwel online aansluiten. 

Doelgroep

 • Jeugdbeleidsmedewerkers
 • Jeugdwerkers met een focus op infrastructuur, ruimte en lokalengebruik
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
 • Geïnteresseerde professionals die rond infrastructuur en ruimtegebruik werken, uit allerlei beleidsdomeinen. 

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • Hopper jeugdverblijf Het Scoutshuis, Wilrijkstraat, Antwerpen, België

gratis

 • 19 OKTOBER 2022 | 13:00-15:30