[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Gelijke kansen en Inclusie

Beleidswerkgroep Gelijke kansen en Inclusie maart

jeugdwerkbeleid   |  26 MAART 2024 | 10:00-12:30

De Beleidswerkgroep Gelijke kansen en Inclusie heeft enkele duidelijke doelstellingen en opdrachten:

 • Ze geeft input en richting aan de uitvoering van het meerjarenplan Komaf tot eind 2024.
 • Ze formuleert acties om meer inclusie en gelijke kansen te realiseren.
 • Ze geeft aanbevelingen aan andere beleidswerkgroepen om meer inclusie en gelijke kansen te realiseren.
De finaliteit van de beleidswerkgroep is om impact te hebben op het beleid: aanbevelingen formuleren, visie ontwikkelen op sectorniveau, enz. Daarnaast houden we de helikopterblik op lopende projecten, plannen en sturen we bij waar nodig.

Doelgroep

 • Medewerkers die inzetten op inclusie, diversiteit en gelijke kansen van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.
 • Geïnteresseerde professionals die rond inclusie, diversiteit en gelijke kansen werken, uit aangrenzende sectoren. 
Om de opdrachten van de beleidswerkgroep te kunnen realiseren is het aangeraden regelmatig aanwezig te zijn op de beleidswerkgroep. 

Tina           Schuermans
Tina Schuermans
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning
 • De Ambrassade, Léopoldstraat, Brussel, België

gratis

 • 26 MAART 2024 | 10:00-12:30