[anysurfer.logo]

Beleidswerkgroep Geïntegreerd Decreet

Beleidswerkgroep Geïntegreerd Decreet nov

jeugdwerkbeleid   |  23 NOVEMBER 2021 | 09:30-12:30

De beleidswerkgroep Geïntegreerd Decreet stelt zichzelf een drieledige doelstelling:

 • het opvolgen en mee vorm geven van alle beleidskeuzes omtrent het Vlaams decreet voor een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (en zo de beslissingen van de Reflectiegroep Vlaams in de schoot van het departement over het decreet mee voorbereiden);
 • het zorgen voor de inbedding van de Agenda voor de Toekomst van het jeugdwerk in alle toekomstige beleidskeuzes;
 • erover waken dat het jeugdwerk zich eigenaar voelt van deze beleidskeuzes.
Centraal in deze drie doelstellingen is dat we met de beleidswerkgroep onze blik richten op de lange termijn en de toekomst van het jeugdwerk in Vlaanderen. Superboeiende materie, met andere woorden! 

Doelgroep

 • Beleidsmedewerkers van het jeugdwerk Coördinatoren Leden van de Reflectiegroep Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid (in de schoot van het departement Cultuur, Jeugd en Media) 

Inge          Geerardyn
Inge Geerardyn
 • Coördinator Vlaamse Jeugdraad
 • nog te bepalen

gratis

 • 23 NOVEMBER 2021 | 09:30-12:30