Handleiding OOG voor armoede

Eén op de tien Vlaamse kinderen en jongeren groeit op in armoede. Dit wekt ook bij het jeugdwerk heel wat vragen op. Jeugdwerk kan en moet die problemen niet allemaal oplossen, maar kan wel zijn steentje bijdragen.


Wat kunnen wij als jeugdwerk doen in de strijd tegen armoede?
Alle kinderen en jongeren hebben recht op vrije tijd, ook kinderen in armoede. Als jeugdwerk moeten we er mee voor zorgen dat iedereen die nood heeft aan jeugdwerk, ergens een plekje vindt.

Veel jeugdwerkorganisaties zijn enthousiast om het thema (kinder)
armoede aan te pakken. Maar om dat ten gronde te kunnen doen, is
meer dan goede wil nodig.

Je kan in jouw werking financiële, psychologische en fysieke drempels
wegwerken om meer kinderen en jongeren in armoede te bereiken.
Maar het gaat niet alleen om hoe je de toegang voor iedereen
verzekert. Het gaat ook over hoe je als jeugdwerk een warm nest kan
bieden aan alle kinderen en jongeren.

Een belangrijk antwoord ligt in het zoeken naar verbinding. Dialoog is
daarin een krachtig instrument: niet meer ‘praten over’ maar effectief
‘praten met’.


OOG voor armoede en dialOOgcoaches
In 2015 is het project ‘OOG voor armoede’ gestart. De Ambrassade zet daarbij in samenwerking met Uit de Marge/CMGJ lokale dialOGEN op tussen jeugdwerkers enerzijds en begeleiders van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede anderzijds. Door met elkaar in dialOOG te gaan, krijgen jeugdwerkers een beter inzicht in de omstandigheden waarin kinderen en jongeren in armoede opgroeien. Jeugdwerkers en begeleiders worden ter plekke ondersteund door dialOOGcoaches.

De handleiding ‘DialOOG voor Armoede’ verzamelt good practices en
handvatten voor jeugdwerkers die een laagdrempelige dialOOG willen
opzetten met armoedeorganisaties.

  • Deel 1: Waarom inzetten op armoede?
  • Deel 2: Wat kan jeugdwerk betekenen?
  • Deel 3: Stappelplan dat je op weg zet om dialOGEN tussen jeugdwerkorganisaties en begeleiders van kinderen, jongeren en hun gezinnen in armoede mogelijk te maken.

Hieronder kan je de handleiding terugvinden. Heb je liever een gedrukt exemplaar? Bestel hem dan gratis via onze webshop.