• Worden jouw kinderrechten of die van een kennis niet gerespecteerd? Sinds 30 augustus 2014 kan je zelf een klacht indienen bij het VN-kinderrechtencomité. Iedereen heeft rechten, dus ook kinderen. Tot 18 jaar zijn zij extra beschermd en hebben ze kinderrechten. Wat hier onder valt? Onder meer het...
  • De besparingsplannen van de Vlaamse regering zijn nog niet officieel of publiek. Maar het staat vast dat het jeugdwerk de dans niet zal ontspringen. Jammer, want we moeten in jeugd blijven investeren. Dat zal op korte en lange termijn welvaart creëren en kosten besparen. Om beleidsmakers te...
  • Communicatie is een belangrijk onderdeel van de organisatie, ook in het jeugdwerk. Maar soms kamp je met specifieke problemen in je communicatiewerking: te weinig middelen, tijd of expertise. Om je verder op weg te helpen, ontwikkelde De Ambrassade een uitgebreid (vormings)aanbod rond communicatie...
  • We starten het werkjaar 2014-2015 op een feestelijke manier in de tuin van De Ambrassade. Iedereen die zich verbonden voelt met De Ambrassade is welkom op deze gezellige avond met wat muziek, een paar vaten bier, wat frisdrank, wijn en vele leuke en interessante babbels. Jullie komen toch ook?

Nieuws