• Waar kan ik als student een goede theatercursus volgen? Wie kan mijn kleuters zinnige dingen aanleren over en met media? Welke organisatie kan mijn museumgidsen opleiden? Het zijn vragen die we vaak horen van jeugdwerkers, cultuurhuizen, scholen of welzijnsorganisaties. Want je wil toch dat je...
  • De Ambrassade moet vanaf 2015 20% besparen. Dat is een jaarlijkse besparingsopdracht van 450.000 euro. We zijn met onze Raad van Bestuur en het personeel alvast een paar stappen aan het zetten en knopen aan het doorhakken. Want: we willen toekomstgericht kijken, juiste keuzes maken en zo snel...
  • Fourage is het vormingsinitiatief voor bovenlokale vrijwilligers en beroepskrachten in de jeugdsector. Tijdens deze vormingsdag willen we de kennis en expertise van binnen en buiten de sector beter ontsluiten en verspreiden. Op basis van de noden en behoeften die we in de sector detecteren, stellen...

Nieuws

Onze nieuwsbrief

Abonneer je op de nieuwsbrief van De Ambrassade