• In deze extra dikke kompaseditie van Krax+ lees je meer over de 4 kernmissies van De Ambrassade: kinderarmoede, leren, ruimte en werk. Het zijn dé focusthema's en onze oriëntatie om keuzes te maken in de thema's, projecten en acties die we zullen uitwerken. Onder onze publicaties, kan je KRAX+ 3.2...
  • Minister van Jeugd Sven Gatz moet 5% besparen op jeugd en kiest ervoor om de Vlaamse jeugdwerkorganisaties zoveel mogelijk rechtstreeks te ontzien. Daar kunnen wij vanuit De Ambrassade, als ondersteuner van het Vlaamse jeugdwerk, alleen maar blij om zijn. Dat wij als organisatie zelf 20% moeten...
  • Om het werkjaar 2014-2015 op een feestelijke manier te starten, organiseerde De Ambrassade een feestje in de tuin. Iedereen die zich verbonden voelde met De Ambrassade, was welkom op deze gezellige avond met wat muziek, een paar vaten bier, wat frisdrank, wijn en vele leuke en interessante babbels...
  • De besparingsplannen van de Vlaamse regering zijn nog niet officieel of publiek. Maar het staat vast dat het jeugdwerk de dans niet zal ontspringen. Jammer, want we moeten in jeugd blijven investeren. Dat zal op korte en lange termijn welvaart creëren en kosten besparen. Om beleidsmakers te...
  • Fourage is het vormingsinitiatief voor bovenlokale vrijwilligers en beroepskrachten in de jeugdsector. Tijdens deze vormingsdag willen we de kennis en expertise van binnen en buiten de sector beter ontsluiten en verspreiden. Op basis van de noden en behoeften die we in de sector detecteren, stellen...

Nieuws

  • In deze extra dikke kompaseditie van Krax+ lees je meer over de 4 kernmissies van De Ambrassade: kinderarmoede, leren, ruimte en werk. Het zijn dé...
  • Minister van Jeugd Sven Gatz moet 5% besparen op jeugd en kiest ervoor om de Vlaamse jeugdwerkorganisaties zoveel mogelijk rechtstreeks te ontzien...
  • De Advies- en Erkenningscommissie reikte het Trusty -label uit aan vier nieuwe organisaties. We verwelkomen VDAB (met hun jongerenwebsite) , RSZ (...