• Worden jouw kinderrechten of die van een kennis niet gerespecteerd? Sinds 30 augustus 2014 kan je zelf een klacht indienen bij het VN-kinderrechtencomité. Iedereen heeft rechten, dus ook kinderen. Tot 18 jaar zijn zij extra beschermd en hebben ze kinderrechten. Wat hier onder valt? Onder meer het...
  • De besparingsplannen van de Vlaamse regering zijn nog niet officieel of publiek. Maar het staat vast dat het jeugdwerk de dans niet zal ontspringen. Jammer, want we moeten in jeugd blijven investeren. Dat zal op korte en lange termijn welvaart creëren en kosten besparen. Om beleidsmakers te...
  • We starten het werkjaar 2014-2015 op een feestelijke manier in de tuin van De Ambrassade. Iedereen die zich verbonden voelt met De Ambrassade is welkom op deze gezellige avond met wat muziek, een paar vaten bier, wat frisdrank, wijn en vele leuke en interessante babbels. Jullie komen toch ook?
  • Verschillende Ambrassadeurs, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad Lander Piccart en jongerenwoordvoerder Isaac Verhaeghe leggen het Inhoudelijk Kompas van De Ambrassade uit in drie korte filmpjes: Visie, Kernmissies en Projecten. Een cameo van nieuwsanker Martine Tanghe zit er al in en de bloopers?...

Nieuws