[anysurfer.logo]
You are previewing the website. You can switch to the regular view.

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 6 (halve dag)

Ondersteuning Beleidsplanning - fase 6 (halve dag)

jeugdwerkondersteuning   |  2 MEI 2024 | 09:30-17:00

FASE 6: MENSEN & MIDDELEN (begroting opmaken)


Ook al ben je nog volop bezig met het uitvoeren van je huidige beleidsnota, toch moet je je alweer voorbereiden op een nieuwe beleidsperiode. Wij helpen je alvast met je nieuwe beleidsplanningsperiode 2026-2030 zodat je vóór 1 januari 2025 een sterke en kwaliteitsvolle beleidsnota kan indienen. 

We organiseren van oktober 2023 tot en met september 2024 zes vormingsdagen die telkens één fase of meerdere onderdelen van een fase behandelen. Op deze vormingsdagen geven we goede voorbeelden, maken we samen oefeningen, wisselen we met elkaar uit of laten we experts aan het woord. Meer info over ons het volledige aanbod (poster, nieuwsbrief, vormingen, uitwisselingsplatform, lijst met freelancers, extra methodieken en toolbox) kan je hier vinden. 

Deze vorming gaat over:

 • fase 6: mensen, middelen en netwerk 

Wanneer de belangrijkste inhoudelijke keuzes gemaakt worden en je doelstellingenkader vorm heeft gekregen is het tijd om ook je medewerkers en je middelen te berekenen die je zal nodig hebben om je doelstellingen waar te maken. In deze vorming focussen we op jouw financiële middelen en helpen we je bij het opstellen van de begroting van je beleidsnota.  

Programma - deze vorming wordt tweemaal gegeven (voormiddag & namiddag)

 • 09u30 OF 13u30: Onthaal met koffie en thee  
 • 09u45 OF 13u45
  • Mensen en middelen: hoe zet ik ze goed in? Stijn van S&L neemt jullie mee in het opstellen van een financiële strategie. Daarna zoomt hij in hoe je zo'n strategie omzet naar financiën. En tot slot hoe kan je de juiste inkomsten genereren en bekijk hoe je alle kosten kunt dekken. 
  • Tot slot is ruimte voor een Q&A samen met Stijn van S&L en Lore Van Dongen, zakelijk coördinator bij De Ambrassade.
 • 13u OF 17u : einde  

Andere momenten binnen dit ondersteuningstraject

 • Dinsdag 24 oktober 2023 (hele dag)
  FASE 1: OPSTART van je beleidsplanningsproces

 • Dinsdag 28 november 2023 (hele dag)
  FASE 3: ONDERZOEK (omgevingsanalyse, doelgroepbevraging en gegevensverzameling)

 • Dinsdag 5 maart 2024 (hele dag - keuze uit enkel voor- of namiddag of beide)
  Voormiddag: FASE 4: ANALYSE, UITDAGINGEN EN OPTIES
  Namiddag: CONSULTATIEMOMENT

 • Dinsdag 16 april 2024 (hele dag)
  Voormiddag: IMPACTGERICHT WERKEN - schrijf je beleidsnota als een veranderingstheorie
  Namiddag: FASE 5: DOELSTELLINGENKADER

 • Donderdag 12 september 2024 (hele dag)
  FASE 7: REDACTIE & SUBSIDIEOVEREENKOMST  

Senne          Misplon
Senne Misplon
 • Medewerker jeugdwerkondersteuning