Onze expertise

  • We strijden ervoor dat méér kwalitatieve en jeugdvriendelijke ruimtes voor kinderen en jongeren beschikbaar worden én dat ze die mee kunnen, mogen en willen vormgeven.
  • De Ambrassade wil dat kinderen en jongeren opgroeien in optimale leeromgevingen.
  • Als Ambrassade strijden we ervoor dat alle jongeren toegang hebben tot duurzaam en kwaliteitsvol werk.
  • We zetten onze schouders onder een structurele aanpak van armoede die álle kinderen en jongeren een positief toekomstperspectief biedt.
  • De Ambrassade ondersteunt jeugdwerk organisaties met een aanbod op maat.
  • De Ambrassade wil het jeugd- en kinderrechtenbeleid op de kaart zetten om de positie van kinderen en jongeren in de samenleving te versterken.
  • De Ambrassade realiseert kwaliteitsvolle jeugdinformatie. Dit is informatie op maat van kinderen en jongeren.