Werkgroep vrijwilligersbeleid

Met onze rijke traditie aan werken met vrijwilligers kan het ook niet anders dat vrijwilligersbeleid de nodige aandacht kracht. Binnen dienstverlening krijgt intern vrijwilligersbeleid zijn plaats. Deze werkgroep laat zijn licht schijnen op beleidsmatige items die invloed hebben op het werken met vrijwilligers. De werkgroep komt minstens 2 keer per jaar samen. Maar als de (beleidsmatige) actualiteit daar om vraagt gebeurt dat meer. Thema’s die hier aan bod komen: semi-agorale arbeid, betalingen in het jeugdwerk, samenlevingsdienst, …
 

Doelgroep

  • beleidsmedewerkers
  • coördinatoren

Praktische informatie

  • Begeleiding: De Ambrassade (Hans Cools: 02 551 13 96 – hans.cools@ambrassade.be)
  • Data: 23/11/2017 en 22/03/2018
    Duur: 10u00 - 13u00
  • Locatie: De Ambrassade
  • Max. aantal deelnemers
  • Prijs: gratis