Werkgroep jeugdtoerisme

Tweejaarlijks bepaalt de commissie jeugdwerk haar prioriteiten door 4 thematische werkgroepen op te richten. Eén daarvan is de werkgroep jeugdtoerisme. Zij stelt zichzelf tot doel (beleids)informatie uit te wisselen, het detecteren van mogelijke problemen (vnl. regelgeving) en deze aan te pakken. De werkgroep weegt op het lokale en bovenlokale beleid om barrières waar jeugdtoerisme op stoot zo veel als mogelijk te verminderen. De werkgroep speelt een belangrijke rol in het uitvoeren, opvolgen en uitdragen van het masterplan Bivakplaatsen.

Praktische informatie

  • Begeleiding: De Ambrassade - Raf Verbruggen (02 551 13 93 - raf.verbruggen@ambrassade.be)
  • Datum: 5 keer per jaar (data nog te bevestigen)
  • Locatie: De Ambrassade
  • Prijs: gratis