Werkgroep jeugdlokalen

Tweejaarlijks bepaalt de commissie jeugdwerk haar prioriteiten door 4 thematische werkgroepen op te richten.

Eentje daarvan is de werkgroep jeugdlokalen. Zij ambiëren door beheerders van lokalen en beleidsmakers aangesproken te worden als de expert op het vlak van jeugdlokalen. Ze staan voor kwalitatieve informatie, dienstverlening en producten. Daarnaast bestendigt en vernieuwt de werkgroep kwaliteitsvolle dienstverlening en producten voor jeugdwerkers, jeugdorganisaties en beleidsmakers. En tot slot weegt de werkgroep op het lokale en bovenlokale beleid om barrières waar beheerders van jeugdlokalen op stoten zo veel als mogelijk te verminderen.

Praktische informatie

  • Begeleiding: De Ambrassade - An Van Lancker (02 551 13 79 - an.vanlancker@ambrassade.be)
  • Datum: 5 keer per jaar (2/10 - 7/12 - 1/2 - 29/3 - 17/5)
  • Locatie: De Ambrassade
  • Prijs: gratis