Belevingsonderzoek 'Op weg naar werk'

Terug naar Home: Duurzaam en kwaliteitsvol werk 

Op 21 november 2016 organiseerden we een Open forum rond het belevingsonderzoek 'Op weg naar werk'. Vind hier het programma van het Open forum.

Ben je van de PERS? Surf naar het persluik van onze website voor het persbericht, persdossier en de samenvatting van het onderzoek. 

Voor veel jongeren is het niet evident om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt te maken. Nochtans is deze transitie erg belangrijk voor jongeren in hun persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie. Het verwerven van kwaliteitsvol en duurzaam werk stelt hen in staat om de overgang van jongere naar volwassene door te maken, om het nest te verlaten voor een eigen woning, een gezin te starten, etc.. Kortom om op eigen benen te staan, een autonoom leven uit te bouwen. 

De Ambrassade zette een participatief belevingsonderzoek op met als centrale onderzoeksvraag: ‘Hoe beleven jongeren in Vlaanderen de transitie school-arbeidsmarkt?’ Welke zorgen spelen op tijdens die transitie? Hoe gaan jongeren daarmee om? Welke noden hebben jongeren op vlak van ondersteuning, informatie en advies, begeleiding, oriëntatie, hulp? Dit onderzoek geeft kortom inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein.

Op 21 november 2016 plaatste De Ambrassade in samenwerking met het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) het perspectief van jongeren centraal en worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.