Duurzaam en Kwaliteitsvol Werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie voor jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Problematieken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. In 2015 waren er volgens VDAB gemiddeld 46.004 niet-werkende werkzoekenden <25 jaar (of 16,9%). Voor de categorie 25 t/m 29 jaar gaat het om 30.760 niet-werkende werkzoenden (of 9,2%).

De subjectieve beleving van jongeren blijft echter onderbelicht, de precieze dynamieken en persoonlijke verhalen die achter deze cijfers liggen zijn niet altijd zichtbaar.

  • #WatWerkt is een interactief verhaal en sociale media campagne over vier jongeren die getuigen over de zoektocht naar hun droomjob. Klik op #WatWerkt om meer te weten te komen. Bekijk de reportages of bekijk onze interactieve longread met de resultaten van de #watwerkt-campagne. Lees meer.
  • Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer’ is een participatief belevingsonderzoek dat De Ambrassade in 2016 voerde.  Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein. Lees meer.

De  Ambrassade wil dat alle jongeren toegang hebben tot een job die zin geeft aan hun leven en die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Een cruciale voorwaarde is dat jongeren beschikken over voldoende informatie en op een integrale manier worden begeleid om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. Lees meer in de visietekst.

Nieuws

De beleidsnota is klaar, het jaar zit er (bijna) op. Tijd om even te genieten van de rust. Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe en prettige feesten. Iedereen die nog de laatste loodjes...
Een belevingsonderzoek over de overgang van schoolbanken naar werkvloer. Maandag 21 november maakten we de onderzoeksresultaten bekend van het onderzoek ‘De weg naar kwaliteitsvol werk’. In de...
In de nieuwe editie van het arbeidsmarktmagazine Over.Werk geven we onze kijk op de uitvoering van de EU jongerengarantieregeling in Vlaanderen en België. Vlaanderen en België hebben...