Duurzaam en Kwaliteitsvol Werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie voor jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Problematieken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. De VDAB telde in 2016 gemiddeld 45.351 jonge werklozen in Vlaanderen (niet-werkende werkzoekenden < 25 jaar): een jeugdwerkloosheidsgraad van 16,6%, tegenover een totale werkloosheidsgraad van 7,5% over alle leeftijden. In het Brussels Gewest bedroeg de jeugdwerkloosheid (< 25 jaar) volgens Actiris 24,9% in augustus 2016. In totaal zijn er 11.513 jongeren werkloos.

De subjectieve beleving van jongeren blijft echter onderbelicht, de precieze dynamieken en persoonlijke verhalen die achter deze cijfers liggen zijn niet altijd zichtbaar.

  • #WatWerkt is een interactief verhaal en sociale media campagne over vier jongeren die getuigen over de zoektocht naar hun droomjob. Klik op #WatWerkt om meer te weten te komen. Bekijk de reportages of bekijk onze interactieve longread met de resultaten van de #watwerkt-campagne. Lees meer.
  • Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer’ is een participatief belevingsonderzoek dat De Ambrassade in 2016 voerde.  Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein. Lees meer.

De  Ambrassade wil dat alle jongeren toegang hebben tot een job die zin geeft aan hun leven en die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Een cruciale voorwaarde is dat jongeren beschikken over voldoende informatie en op een integrale manier worden begeleid om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. Lees meer in de visietekst.

Nieuws

Telt de stem van jongeren nog wel? Vlaamse Jeugdraad onderzoekt hoe jongeren de politieke agenda van de toekomst zien De Vlaamse Jeugdraad zet de grootste Vlaamse jongerenbevraging sinds tijden op...
Minister Sven Gatz investeert 2 miljoen euro extra in het jeugdwerk, en geeft zo gehoor aan de oproep van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdorganisaties. Gedurende een jaar ijverde de Vlaamse Jeugdraad...
Driewerf hoera! Ons nieuwe ambras magazine is er. Wat kan je lezen in het gloednieuwe magazine? * "Geen ambras maken, hé" - Eva heet je welkom * Gewoon doen, dat spreekt vanzelf - Een wereldspeler...