Duurzaam en Kwaliteitsvol Werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Werk is van groot belang voor de persoonlijke ontplooiing en groei naar autonomie voor jongeren. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. Jongeren lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. Problematieken die wel vaker cijfermatig vanuit werkgevers- of beleidsperspectief aangekaart worden. In 2015 waren er volgens VDAB gemiddeld 46.004 niet-werkende werkzoekenden <25 jaar (of 16,9%). Voor de categorie 25 t/m 29 jaar gaat het om 30.760 niet-werkende werkzoenden (of 9,2%).

De subjectieve beleving van jongeren blijft echter onderbelicht, de precieze dynamieken en persoonlijke verhalen die achter deze cijfers liggen zijn niet altijd zichtbaar.

  • #WatWerkt is een interactief verhaal en sociale media campagne over vier jongeren die getuigen over de zoektocht naar hun droomjob. Klik op #WatWerkt om meer te weten te komen. Bekijk de reportages of bekijk onze interactieve longread met de resultaten van de #watwerkt-campagne. Lees meer.
  • Op weg naar werk. Jongeren aan het woord over hun traject van schoolbank naar werkvloer’ is een participatief belevingsonderzoek dat De Ambrassade in 2016 voerde.  Dit onderzoek geeft inkijk in hoe jongeren deze transitie beleven en is een urgente 'call to action' voor onderwijs, beleidsmakers, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en andere actoren op het terrein. Lees meer.

De  Ambrassade wil dat alle jongeren toegang hebben tot een job die zin geeft aan hun leven en die bijdraagt aan een duurzame maatschappij. Een cruciale voorwaarde is dat jongeren beschikken over voldoende informatie en op een integrale manier worden begeleid om zich op de arbeidsmarkt te bewegen. Lees meer in de visietekst.

Nieuws

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt is een uitdagend parcours. Maar jongeren springen niet in een wip van schoolbank naar werkvloer. De Ambrassade boog zich de laatste drie jaar over deze problematiek. Samen met de Vlaamse Jeugdraad gingen we op zoek naar oplossingen en beleidsvoorstellen.
Begeleid jij als jeugdwerker jonge ondernemers in je organisatie? Kom dan zeker naar Baas Boven Baas. BAAS organiseert voor de derde keer een evenement voor en door jonge ondernemers in de...
Dankzij het Startjob-project gingen in 2016 zo’n 75 jongeren aan de slag in een eerste job binnen de socioculturele sector. Maar hoe ervaart een -26- jarige het nu om in de sector te werken? Op het Start2work – Start2coach kwamen we het te weten!