Vorming Onderwijs - arbeidsmarkt

14/12/2017 - 09:30 - 12:30

Begeleid jij als jeugdwerker jongeren naar werk? Wil je hierbij voortbouwen op wat de jongeren reeds meekregen in het onderwijs?

Er is nieuwe wetgeving op komst waarbij de databanken tussen onderwijs en VDAB zullen worden gekoppeld. Ook het onderwijs neemt dan stappen in het beter toeleiden en voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt. Sinds vorig jaar organiseert VDAB een ‘train the trainers’ van 4 modules voor leerkrachten in het secundair onderwijs. De modules gaan in op loopbaandenken, solliciteren, eerste stappen om met leerlingen in dialoog te gaan rond hun (school)loopbaan en kennismaking met het online registratiesysteem van VDAB ‘Mijn Loopbaan’.

In deze vorming doet VDAB uit de doeken hoe ze met scholen en leerkrachten rond het thema loopbaandenken aan de slag gaan. Vervolgens laten we het woord aan het GO! die haar visie hierop geeft en een inspirerend voorbeeld voorstelt. Ten slotte denken we samen na over wat deze evoluties rond loopbaandenken in het onderwijs voor de aanwezige jeugdwerkers kan betekenen. Wat biedt kansen of zijn net valkuilen?

We sluiten af met een broodjeslunch waarbij tijd voorzien wordt om verder informeel uit te wisselen.

Programma

9h15 – 9h30: Onthaal met koffie

9h30 – 9h45: Inleiding door Sara De Potter, De Ambrassade

9h45 – 11h: Hoe bereiden we jongeren in het onderwijs reeds voor op hun latere intrede op de arbeidsmarkt? VDAB stelt haar train the trainers voor leerkrachten voor: 4 modules van loopbaandenken

11h – 11h15: Pauze

11h15 – 12h: Hoe werkt het onderwijs samen met VDAB? Wat betekent de integratie van loopbaandenken in het onderwijs in de praktijk? GO! deelt haar visie en stelt een concreet praktijkvoorbeeld voor.

12h – 12h30: Uitwisseling tussen de aanwezige jeugdwerkers: wat betekenen deze evoluties rond loopbaandenken in het onderwijs voor hen?

12h30 – 13h: Broodjeslunch

Doelgroep

Eerste en tweedelijns jeugdwerkers (bezig met/ geïnteresseerd in het toeleiden van jongeren tot werk) van:

  • Organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid;
  • Trusty-leden en Trusty-leden in aanvraag.

Praktisch

  • Begeleiding: De Ambrassade (Sara De Potter: 02 551 13 59 - sara.depotter@ambrassade.be), VDAB en GO!
  • Data: 14/12/2017
  • Duur: 9u30 – 12u30
  • Locatie: De Buren (Leopoldstraat 6 - 1000 Brussel, tegenover De Ambrassade)
  • Max. aantal deelnemers: 30
  • Prijs: € 50