Structurele actie voor vluchtelingen

Je kan er niet omheen. Het enthousiasme en de wil om iets structureel en zinvol te doen vanuit het jeugdwerk voor vluchtelingen is groot. Dat was te merken op de commissie jeugdwerk en het infomoment vluchtelingen van de kunsten-, cultuur- en jeugdsector. We inventariseerden er informatienoden, mogelijke acties op korte en lange termijn en vragen voor het beleid.

Omdat we vaststellen dat de nood op korte termijn aan goede informatie groot is, verwijzen we hieronder door naar verschillende organisaties met expertise omtrent het thema.

Europees/Internationaal:

Federaal:

Vlaanderen:

Vormingen, speldozen, methodieken:

Provinciaal:

Lokaal:

We zijn er ons van bewust dat dit overzicht alles behalve volledig is, maar hopen hiermee mee te werken aan een stap richting kwalitatieve informatie voor het jeugdwerk.