Traject "geweld in de georganiseerde vrije tijd"

Aanleiding

De Ambrassade startte in 2012 een traject op rond geweld in de georganiseerde vrije tijd van kinderen en jongeren.  Aanleiding hiervan is een vraag tot advies van minister Pascal Smet  op 23 mei 2012 aan het Vlaams Vredesinstituut en de Vlaamse Jeugdraad over de ‘banalisering van geweld in onze samenleving’. Specifiek werd gevraagd aan de adviesverlenende instanties om te focussen op een analyse van geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren en op basis hiervan maatregelen voor te stellen om geweld te doen vermijden of tegen te gaan.

Na beraad heeft de Vlaamse Jeugdraad besloten om geen advies uit te brengen, maar een dieper traject hieromtrent op te zetten in samenwerking met de jeugdsector en andere belanghebbenden. Uit de noden- en behoeftebevraging van de jeugdsector in 2012 bleek namelijk dat jeugdorganisaties hier heel wat vragen over hebben.

De georganiseerde vrije tijd?

Op basis van onderzoek weten we al heel wat over het voorkomen van geweld in de leefwereld van kinderen en jongeren. Over hoe geweld plaatsvindt in de vrije tijd van kinderen en jongeren, is echter weinig geweten. Daarom werd het traject afgebakend tot geweld in de ‘georganiseerde vrije tijd’: jeugdwerk, sport en andere sociaal, educatieve en culturele initiatieven die zich met een vrijetijdsaanbod richten naar kinderen en jongeren.