Welzijn

Welzijn is een breed begrip. Het beslaat de hele leefwereld van kinderen en jongeren: de omgeving waarin ze opgroeien en het sociaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Maar ook de omstandigheden waarin hun ouders bevinden, het onderwijs dat ze volgen, wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd, de relaties die ze aangaan, de grenzen die ze aftasten, de voorzieningen die tussenkomen wanneer het moeilijk gaat...


Al deze aspecten bepalen hoe kinderen en jongeren functioneren in onze samenleving. Hoe zij zelf hun leven actief vormgeven en hoe het wordt vormgegeven door hun leefwereld. Hoe de samenleving kijkt naar hen en welke verwachtingen aan hen worden gesteld. En vooral: de wisselwerking tussen enerzijds de verwachtingen die worden gesteld en anderzijds hoe kinderen en jongeren hiermee omgaan.

De Ambrassade streeft vanuit een kritisch-emancipatorische benadering naar het verhogen van het welzijn van alle kinderen en jongeren. En houdt hierbij rekening met de diversiteit aan levenssituaties waarin kinderen en jongeren leven. 

Nieuws

Hoe ga je de strijd aan tegen online haatspraak? Welke tools of vormingen zijn daarvoor nodig? Vul de bevraging in en zet ons op de goede weg!
In 2016 verzamelden een groep gedreven jongeren van de Vlaamse Jeugdraad zich in een werkgroep psychisch welzijn. Ze gingen meer dan een jaar rond deze prioriteit van de Vlaamse Jeugdraad aan de slag...
Maandag 13 februari werd de vlogwedstrijd Weetewa gelanceerd. Samen met jonge vloggers & YouTube creators maakt de vlogwedstrijd Weetewa elk jaar 1 jongerenthema extra bespreekbaar bij Vlaamse jongeren. Dit jaar worden jongeren van 13 tot 30 jaar uitgedaagd om een creatieve vlog te maken over hoe zij omgaan met online haatberichten.