Welzijn

Welzijn is een breed begrip. Het beslaat de hele leefwereld van kinderen en jongeren: de omgeving waarin ze opgroeien en het sociaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Maar ook de omstandigheden waarin hun ouders bevinden, het onderwijs dat ze volgen, wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd, de relaties die ze aangaan, de grenzen die ze aftasten, de voorzieningen die tussenkomen wanneer het moeilijk gaat...


Al deze aspecten bepalen hoe kinderen en jongeren functioneren in onze samenleving. Hoe zij zelf hun leven actief vormgeven en hoe het wordt vormgegeven door hun leefwereld. Hoe de samenleving kijkt naar hen en welke verwachtingen aan hen worden gesteld. En vooral: de wisselwerking tussen enerzijds de verwachtingen die worden gesteld en anderzijds hoe kinderen en jongeren hiermee omgaan.

De Ambrassade streeft vanuit een kritisch-emancipatorische benadering naar het verhogen van het welzijn van alle kinderen en jongeren. En houdt hierbij rekening met de diversiteit aan levenssituaties waarin kinderen en jongeren leven. 

Nieuws

Op maandag 13 november lanceerde Konekt zijn nieuwe campagne InclusieVR. Dat is de start van de campagne die verenigingen aanzet om stappen naar inclusie te zetten en een wereld van verschil te maken voor mensen met een beperking.
Telt de stem van jongeren nog wel? Vlaamse Jeugdraad onderzoekt hoe jongeren de politieke agenda van de toekomst zien De Vlaamse Jeugdraad zet de grootste Vlaamse jongerenbevraging sinds tijden op...
Minister Sven Gatz investeert 2 miljoen euro extra in het jeugdwerk, en geeft zo gehoor aan de oproep van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdorganisaties. Gedurende een jaar ijverde de Vlaamse Jeugdraad...