Welzijn

Welzijn is een breed begrip. Het beslaat de hele leefwereld van kinderen en jongeren: de omgeving waarin ze opgroeien en het sociaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen. Maar ook de omstandigheden waarin hun ouders bevinden, het onderwijs dat ze volgen, wat ze doen en wie ze tegenkomen in hun vrije tijd, de relaties die ze aangaan, de grenzen die ze aftasten, de voorzieningen die tussenkomen wanneer het moeilijk gaat...


Al deze aspecten bepalen hoe kinderen en jongeren functioneren in onze samenleving. Hoe zij zelf hun leven actief vormgeven en hoe het wordt vormgegeven door hun leefwereld. Hoe de samenleving kijkt naar hen en welke verwachtingen aan hen worden gesteld. En vooral: de wisselwerking tussen enerzijds de verwachtingen die worden gesteld en anderzijds hoe kinderen en jongeren hiermee omgaan.

De Ambrassade streeft vanuit een kritisch-emancipatorische benadering naar het verhogen van het welzijn van alle kinderen en jongeren. En houdt hierbij rekening met de diversiteit aan levenssituaties waarin kinderen en jongeren leven. 

Nieuws

Minister Sven Gatz investeert 2 miljoen euro extra in het jeugdwerk, en geeft zo gehoor aan de oproep van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdorganisaties. Gedurende een jaar ijverde de Vlaamse Jeugdraad...
Driewerf hoera! Ons nieuwe ambras magazine is er. Wat kan je lezen in het gloednieuwe magazine? * "Geen ambras maken, hé" - Eva heet je welkom * Gewoon doen, dat spreekt vanzelf - Een wereldspeler...
Waar liggen kinderen & jongeren in Vlaanderen wakker van? Deze zomer interviewden de jongeren van de Vlaamse Jeugdraad maar liefst 800 kinderen en jongeren: dit leverde een lijstje op van 10 thema’s op waar zij mee aan de slag gaan.