Vorming en kadervorming

In het jeugdwerk leer je langs je neus weg: door te spelen, te vergaderen, ruzie te maken en samen te werken. We noemen dit ‘informeel leren’. Hoewel je spontaan veel leert in het jeugdwerk, gebruiken we de term ‘vorming’ voor specifieke situaties.

(Kader)vorming in het jeugdwerk

Met vorming bedoelen we die bijeenkomsten - cursussen, sessies of workshops - die expliciet de bedoeling hebben om iets bij te leren. Een vormingssessie heeft steeds een of meerdere doelstellingen en een uitgewerkte methode om deze te bereiken. De vakterm hiervoor is ‘niet-formeel leren'. Onder ‘formeel leren’ verstaan we het leren in een schoolse context, een traject dat leidt tot een diploma of certificaat.

In 2009 gaf Steunpunt Jeugd een publicatie uit, genaamd 'De Kwavoscoop'. Hierin vind je heel wat informatie over het opzetten van kwaliteitsvolle vorming. Via een uitgetekend proces, met een aantal stappen en denkoefeningen, kan je zo tot een kwaliteitsvolle vorming komen. Of je gebruikt de Kwavoscoop om je bestaande vormingen onder de loep te nemen en te verbeteren. Je kan de Kwavoscoop hier gratis downloaden.

Een vorming die zich expliciet naar jongeren met een leidinggevende verantwoordelijkheid in het jeugdwerk, valt dan weer onder de term kadervorming. Deze vorming heeft tot doel hun functioneren als jeugdwerker sterker te maken.

Geattesteerde kadervorming in het jeugdwerk

Een aantal kadervormingen leidt tot een attest (van animator tot hoofdinstructeur) dat wordt afgeleverd door de afdeling Jeugd van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze kadervormingen moeten aan bepaalde criteria voldoen.

Gedurende de voorbije beleidsperiode werd deze bestaande regeling hervormd. Vanaf 1 oktober 2015 zal de nieuwe regeling in voege gaan.

Meer informatie over de gewijzigde regeling en de administratieve vereisten, vind je hier.

Een omvattend dossier over alle wijzigingen en hoe je daar mee kan omgaan, vind je in ons Kennisdossier Geattesteerde Kadervorming.

Ondersteuning

De Ambrassade ondersteunt organisaties die onder de vernieuwde regeling vallen, via onze helpdesk vorming.  Je kan hier met al je vragen en bemerkingen terecht.

Of je komt naar onze vormingsdag Geattesteerde Kadervorming 2.0 op zaterdag 27 februari.

Informatie en nieuws

Geregeld ontsluit De Ambrassade informatie en nieuws op een bevattelijke manier. Onze nieuwsberichten met de tag 'attestenregeling' bundelen deze informatie. Lees ook eens ons Kennisdossier Geattesteerde Kadervorming.