Kennis en Expertise

De Ambrassade organiseert jaarlijks tientallen vormingen, studiedagen, uitwisselingen, cursussen, overlegmomenten, ... en ga zo maar door. Doorheen al deze processen bouwen we heel wat kennis en expertise op. Via deze weg ontsluiten we onze voornaamste kennis: