Expertencursus voor jeugdwerkers

PROGRAMMA | DOELGROEP | AANMELDEN | PRAKTISCH FOTOS


Word een echte expert in het jeugdwerk door deel te nemen aan de "Expertencursus voor jeugdwerkers”!

Een cursus op maat voor ervaren jeugdwerkers die zichzelf willen uitdagen en net dat stapje verder willen gaan!

In het verleden werd deze cursus georganiseerd onder de naam ‘Hoofdinstructeur in het jeugdwerk’, maar met de hervorming van de attesten voor kadervorming verdween dit attest, maar kiezen we er resoluut voor om jeugdwerkers ook op dit niveau verder uit te dagen en te vormen.

We richten ons met deze cursus op vrijwilligers én beroepskrachten die op bovenlokaal niveau actief zijn in één van de 106 Vlaams erkende jeugdwerkorganisaties. We werken met deze cursus op maat van jeugdwerkers en focussen op het resultaat dat je kan behalen in jouw jeugdwerkorganisatie dat kan bestaan uit een vernieuwend project, een proces of product.

Deze cursus bestaat uit drie delen: een startweekend in maart, een verdiepende weekend in april en een verankeringsdag in september 2017. Op deze manier bieden we een lang traject aan om diep op leernoden te kunnen ingaan, deelnemers specifieke expertise te laten opdoen en voldoende tijd te nemen om deze expertise om te zetten naar de praktijk. We bieden een basis aan, vullen andere sessies in naar noden en verwachtingen van deelnemers, nemen tijd om te experimenteren en geven elke deelnemer een persoonlijke coach. Deze cursus is bovendien de plaats om ervaringen en praktijken uit te wisselen met elkaar in een context van diverse jeugdwerkorganisaties. Op deze manier creëren we een  krachtige leeromgeving voor deelnemers en hun organisaties samen met 4 sterke ervaren begeleiders.

Doel – Inhoud – Programma

Ieders leerproces is anders, iedereen heeft andere ervaringen om op voort te bouwen, dus ook leernoden zijn heel uiteenlopend. Net daarom is het belangrijk om je eigen leren zelf  te sturen en in handen te nemen. Zeker om expert te worden in het jeugdwerk. In de cursus versterken we jouw competenties om

… je eigen leervragen te dedecteren
… je leerproces te sturen
… te leren vanuit diverse bronnen & methodieken
… het leren te vertalen naar een actie of experiment in je eigen organisatie

In dit leerexperiment is zowel de groep deelnemers, de begeleiders/coaches als de aangereikte methodieken, jeugdwerkthema’s, externe expertise en inhouden een bron van leren. We ontwikkelen onze leeromgeving ‘samen’, terwijl je zelf je eigen leren identificeert en documenteert. 

Een programma van onze editie in 2016 kan je hieronder downloaden. Ook in 2017 zullen we hetzelfde kader hanteren, maar zal de specifieke invulling samen bepaald worden en dus nog gewijzigd worden. Maar op deze manier krijg je zeker al een goed beeld van hoe deze cursus eruit kan zien.

Programmavoorbeeld 2016

In het kort komt het programma hier op neer:

Op het startweekend (24-25-26 maart 2017) beginnen we met een stevige basis (aan te leggen):

 • We voorzien een stevige kennismaking van elkaar en de verschillende aanwezige organisaties.
 • Je krijgt 3 belangrijke basissessies aangereikt: jeugdwerk & organisatiecontext, kwaliteitsvolle begeleiding als jeugdwerker en een verdieping in de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • We nemen tijd om je eigen leertraject in kaart te brengen.

Op het verdiepingsweekend (28-29-30 april & 1 mei 2017) vullen we sessies verder in op maat van deelnemers en noden en verwachtingen uit de groep. We nemen voldoende tijd om te werken aan een eigen project, product of proces die je kan toepassen in je eigen jeugdwerkorganisatie en nemen tijd om te experimenteren.

Na het verdiepingsweekend zullen we je uitdagen om effectief met het geleerde aan de slag te gaan in jouw eigen jeugdwerkorganisatie. Daarom sluiten we samen af met een verankeringsdag (9 september 2017) en zullen we terugblikken op je eigen leerproces, je product, project of proces dat je hebt toegepast.

Stap mee in dit groot leeravontuur met één groot  duidelijk doel: jou doen groeien om een kwaliteitsvolle expert in het jeugdwerk te worden!

 

Doelgroep

Deze expertencursus richt zich op alle vrijwilligers én beroepskrachten van een Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie die:

 • beleidsverantwoordelijkheid opnemen op bovenlokaal vlak en/of op Vlaams, provinciaal of regionaal niveau en meewerken aan het beleid en de ontwikkeling van de organisatie;
 • verantwoordelijkheid opnemen in het vormingsproces van jeugdwerkverantwoordelijken en/of die op Vlaams, provinciaal of regionaal niveau (eind)verantwoordelijke zijn voor een cursus, een cursusploeg en/of het vormingsbeleid van de organisatie.

Profiel deelnemers

Doorheen het traject zal je een ‘echte’ expert worden in het jeugdwerk, maar we verwachten van deelnemers dat ze wel al een stevige basis hebben, klaar om naar ‘the next level’ te gaan:

We verwachten dat je als deelnemer voldoende ervaring hebt als jeugdwerker. In de praktijk betekent dit dat je al enkele jaren meedraait als jeugdwerker op lokaal niveau (lokale groep, vereniging, afdeling), maar minimum al 1 jaar actief bent als vrijwilliger of beroepskracht op “bovenlokaal niveau”. Tevens heb je ook minimum de leeftijd van 19 jaar bereikt in het jaar dat de cursus wordt georganiseerd.

In je eigen organisatie neem je op dit moment een belangrijke (eind)verantwoordelijkheid op. Je bent bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een (regionale) ploeg vrijwilligers, je organiseert en geeft een instructeurcursus, je bent verantwoordelijk voor de vormingsprocessen, het vormingsaanbod of beleidsprocessen in je organisatie, je zetelt in de Raad van Bestuur, je ondersteunt lokale en regionale groepen of afdelingen, je stuurt een team van vrijwilligers of beroepskrachten aan, …

Je beschikt ook over voldoende basiskennis. Je volgde in het verleden ook al één of meerdere cursussen en vorming in en/of over het jeugdwerk (bv. bij de Ambrassade nam je al (meermaals) deel aan de “Fourage” (groot jaarlijks vormingsevent) of andere vormingen en/of begeleidingen, je nam in het verleden deel aan het “Basistraject voor jeugdwerkers”, je bent een geattesteerde instructeur, je hebt een menswetenschappelijke basisopleiding (bv. Pedagogische Wetenschappen, Sociaal-Cultureel Werk, …).

Ook studenten in menswetenschappelijke of sociaal-culturele opleidingen aan de universiteit of hogescholen zijn welkom op deze cursus. De voorwaarde hier is dat je jezelf wel kan koppelen aan een jeugdwerkorganisatie waar je jouw project, proces of product dat je uitwerkt op de cursus kan toepassen in deze organisatie in de periode mei t.e.m. september 2017.

Bovenop deze basiservaring en de link met een jeugdwerkorganisatie verwachten we vooral dat je met volle goesting erin wil vliegen en bereid bent om je eigen leertraject in handen te nemen.

Aanmelden en inschrijven

Je kan je aanmelden (voor 10 maart 2017) via dit online formulier >>> AANMELDINGSFORMULIER

We vragen hier om enkele gegevens in te vullen en enkele vragen te beantwoorden. We krijgen dan een goed zicht op jouw profiel als deelnemer. Vervolgens nemen we contact met je op en bevestigen je inschrijving.

Opgelet! Je moet aanmelden  voor 10 maart 2017 !

Praktisch

 • Begeleiding: De Ambrassade i.s.m. experts
 • Data:
  • Startweekend: 24-25-26 maart 2017 (vrijdagavond vanaf 19u tot zondag 14u)
  • Verdiepingsweekend: 28-29-30 april & 1 mei 2017 (vrijdagavond 19u tot maandag 17u)
  • Verankering: 9 september 2017 (9u tot 17u)
 • Locatie:
 • Prijs: €400 (alles inbegrepen: overnachtingen, maaltijden, cursusmateriaal, …)
  >>> TIP: sommige gemeenten of jeugddiensten betalen een deel van jou kadervorming terug. Spreek ook even jouw jeugdwerkorganisatie aan of zij geen vormingsbudget voor jouw hebben om deze cursus te kunnen volgen.
 • Max. aantal deelnemers: 16

Meer info of vragen

Wil je toch nog meer info of heb je vragen dan kan je terecht bij onze stafmedewerker jeugdwerkondersteuning: Timmy Boutsen of bel naar 02 551 13 65.

Foto's van voorbije edities van de expertencursus en hoofdinstructeurscursus:

Created with flickr embed.