Basiswerk Jeugdwerk

Wat is jeugdwerk?

We vroegen aan 100 jeugdwerkers (en studenten in humane en socio-culturele opleidingen) wat “jeugdwerk" is. We kregen ongeveer evenveel verschillende antwoorden. Het Vlaamse jeugdwerk proberen samen te vatten op één website is een hachelijke onderneming. Maar het is net dat wat we willen bereiken met dit “Basiswerk Jeugdwerk”.

www.ambrassade.be/basiswerkjeugdwerk

De 101 verschillende antwoorden weerspiegelen meteen ook de diversiteit en variëteit in het jeugdwerk. Een groot divers landschap met een nog  groter bereik van kinderen en jongeren. Jeugdwerk is daarom altijd actueel, zinvol en relevant en vooral ook voortdurend in ontwikkeling.

Regelmatig worden bepaalde onderdelen en thema’s van het jeugdwerk sterk in beeld gezet, onderzocht, over gereflecteerd of over geschreven, maar er zijn weinig plaatsen waar dit volledig aan bod komt of deze informatie gebundeld terug te vinden is. Zo divers als het jeugdwerk is, zo verspreid is ook de te vinden informatie over jeugdwerk in Vlaanderen. We zijn bezorgd, dat als we hier niets aan doen, dit ook zo zal blijven.
 
Bovendien worden jeugdwerkpraktijken beïnvloed door een snel veranderende samenleving en door de verschillende beleidsorganen die op korte tijd beslissingen nemen met een groot effect op de ontwikkelingen in het jeugdwerk. Ook jeugdwerk zelf rouleert aan een hoog tempo door snelle wissels van jonge beroepskrachten en vrijwilligers. Verworven kennis  gaat daarom vaak ook snel weer verloren. 
 
Met het basiswerk jeugdwerk willen we een informatieplatform aanreiken die de nodige info en kennis over het Vlaamse Jeugdwerk bundelt op één plaats. Op die manier dragen we bij aan het geheugen van het jeugdwerk, algemene kennis over het jeugdwerk, gemeenschappelijk taalgebruik en verhogen we ons eigen bewustzijn over jeugdwerk.
 
De meeste kennis over jeugdwerk die je in dit basiswerk jeugdwerk zal terugvinden komen voort uit de vele vormingen die we met De Ambrassade hierover in elkaar staken en uit allerhande onderzoek, publicaties en artikels die te vinden zijn over het jeugdwerk.

We kozen daarom pragmatisch om met enkele grote kennisgebieden te beginnen:
 

Vlaams jeugdwerklandschap

Een introductie in het jeugdwerk landschap van Vlaanderen: Wie zijn de organisaties die er in zitten? Wat is het verschil tussen lokaal en Vlaams jeugdwerk? Welke cijfers hebben we over het jeugdwerk? Wat is het verschil tussen jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid? Wie maakt dan dat beleid?

Geschiedenis van het jeugdwerk

Vlaanderen kent een lange geschiedenis in jeugdwerk, meer dan 150 jaar. Dat zijn dus ook meer dan 10 generaties kinderen en jongeren die in het jeugdwerk zijn gepasseerd. Reden te meer om even terug te blikken op die rijke geschiedenis.

Jeugd(werk)beleid

Het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid wordt geregeld door een Vlaamse decreet. De laatste versie hiervan dateert van 2012, maar werd verschillende keren gewijzigd. Het is ook het wettelijk kader waar de verdeling van subsidies voor de jeugdverenigingen in wordt vastgelegd. In dit deel zomen we in op deze regelgeving.

Een woordenboek over jeugdwerkjargon

Soms worden er in het jeugdwerk nieuwe woorden uitgevonden of is het niet meteen duidelijk wat eronder wordt verstaan. In een bescheiden woordenboek proberen we de meest belangrijkste begrippen kort uit te leggen.

#jeugdwerkwerkt

We gaan nog een stap verder. We houden ons niet enkel bij de basis. Sommige onderwerpen en thema’s in het jeugdwerk hebben nood aan debat, staan ter discussie of vragen om verder ontwikkeld te worden. Soms worden uitgangspunten in vraag gesteld, is er nood aan gemeenschappelijk visie over de rol van jeugdwerk, moeten standpunten ingenomen worden of moeten we laten zien wat de impact van jeugdwerk is. Hiervoor is er nood aan tijd en ruimte voor reflectie.

Ook deze uitdaging gaan we aan. Met behulp van de commissie jeugdwerk, de Kroonraad Jeugdwerk (denktank) en verschillende (jeugdwerk)partners bereiden we een jeugdwerkcongres voor op dinsdag 12 juni 2018:
#JEUGDWERKWERKT | een agenda voor de toekomst.

Laat van je horen.

Ook jij kan een bijdrage leveren aan dit basiswerk jeugdwerk door  te reageren op de inhoud, met suggesties, verbeteringen, extra bronmateriaal of je eigen kennis over het jeugdwerk. 

www.ambrassade.be/basiswerkjeugdwerk

Wil je ons graag rechtstreeks contacteren?
Dan kan je bij deze stafmedewerkers jeugdwerkondersteuning van De Ambrassade terecht:

Timmy
Timmy Boutsen
timmy.boutsen@ambrassade.be

Toon
Toon Vanotterdijk
toon.vanotterdijk@ambrassade.be