Vormingen & studiedagen

 

Vorming: Het Vlaamse jeugdwerklandschap en haar beleid

Vorming: Decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Studiedag: Ronde tafel over diversiteit en jeugdwerk

Vorming: Vertegenwoordiging in het jeugdbeleid