Trusty aanvragen

Maak je zelf digitale of fysieke informatieproducten voor kinderen en jongeren? Wil je Trusty ook vermelden op je website, brochure of andere jeugdinformatieproducten? En sta jij achter de 7 Trusty-principes voor goede en betrouwbare informatie? Dan ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in het Trusty-label.

 •  Kandidaat Trusty-leden dienen een aanvraag in bij de advies– en erkenningscommissie van Trusty. Dit doe je door het aanvraagformulier in te vullen en naar Marian Michielsen te mailen.  Marian contacteert je voor een aanvraaggesprek.
   
 • Tijdens het aanvraaggesprek bespreken we de vragen uit het aanvraagformulier, de algemene manier van werken in je organisatie en alle andere vragen over Trusty. De organisatie geeft ook aan op welke digitale of fysieke producten ze het label zou plaatsen.
   
 • De aanvraag en het aanvraaggesprek worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van de advies– en erkenningscommissie. Deze beslist om de aanvraag al dan niet goed te keuren, mits een duidelijke motivering.
   
 • De beslissing en de motivering daarvan worden per mail of telefonisch meegedeeld aan de aanvragende organisatie. De toekenning van het Trusty-lidmaatschap wordt via de verschillende kanalen van De Ambrassade en aanvragende organisatie bekendgemaakt. Trusty-leden zijn uiteraard vrij om dit op te nemen in hun verschillende communicatiekanalen.
   
 • Trusty-leden tekenen een overeenkomst met De Ambrassade.