No Hate Speech campagne

Online haat is actueler dan ooit. Sociale media spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Ze bieden heel wat mogelijkheden en positieve contacten. Maar tegelijkertijd zijn er ook risico's aan verbonden. De deur staat ook open voor beledigingen, haat en boosheid. En dat kan raken. Zeker jonge mensen, die niet altijd even zelfzeker zijn en vaak nog volop op zoek zijn naar hun eigen identiteit, zijn bijzonder kwetsbaar voor haatspraak.

Vooral de problematiek van online uitingen gebaseerd op nationalistische, etnocentrische en xenofobe ideeën is zeer actueel. Er is merkbaar veel vijandigheid ten opzichte van minderheden, migranten en mensen met een migratie achtergrond.

De Raad van Europa startte omwille van dit steeds groter wordende haatklimaat een campagne op die de strijd aanbindt met haatspraak. ‘No Hate’ wil jongeren wapenen tegen haatspraak, hen erop leren reageren, hen versterken zodat ze er niet door onderuit gehaald worden. De campagne hamert op het belang van online mensenrechten en doelt op de bestrijding van racisme en discriminatie uitgedrukt in haatdragende taal, door het mobiliseren van jongeren en jongerenorganisaties. De campagne wil ervoor zorgen dat jongeren haatspraak herkennen en er tegen optreden. 

De campagne startte in 2012 en kreeg in 2015 een verlenging tot en met 2017 om de stijgende polarisering (o.a. in het kader van extremistisch geweld en racistische reacties op de instroom van vluchtelingen) in onze Europese context mee aan te pakken.  

In 2016 werd er een No Hate Speech Platform Vlaanderen 2016-2018 samengesteld. Het No Hate Speech Platform Vlaanderen (NoHate) wil kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders...)

  • sensibiliseren
  • vormen en
  • handvatten aanreiken 

om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak

De Ambrassade onderschrijft  de missie en doelstellingen van de No Hate campagne en zet de campagne kracht bij met volgende acties:

- de organisatie van de derde editie van de Weetewa vlogwedstrijd over online haat, in partnerschap met Mediaraven, Mediawijs en in samenwerkking met MNM en YouTube. Op 13 februari 2017 wordt deze wedstrijd gelanceerd.

- Jongerengids.be besteedt extra aandacht aan het herkennen van en reageren op online en offline haatspraak (via artikels, posts op sociale media…)

- Haatspraak krijgt ook een plaats in de Jongerengids voor 11-12jarigen in 2017

- Het project “Wereldspelers"  integreert No Hate methodieken in de vorming voor jeugdleiders om jeugdwerkactiviteiten met vluchtelingenkinderen te begeleiden

- de verspreiding van de Jongerengidsfolders 'Discriminatie’ en ‘Pesten

Meer info over de No Hate campagne vind je op nohate.be