Internationaal jeugd- en kinderrechtenbeleid

Op het niveau van de Verenigde Naties (VN) is het leidende jeugdbeleidsplan het Wereld Actie Programma voor de Jeugd (WPAY). Het WPAY biedt een beleidskader en praktische richtlijnen voor nationale actie en international hulp ten verbetering van de situatie van jongeren. HET WPAY focust zich op maatregelen om de nationale capaciteiten op het gebied van jeugd te versterken en de mogelijkheden voor jongeren om te kunnen participeren in de maatschappij te vergroten.

De VN Secretaris Generaal heeft jeugd als een van zijn topprioriteiten gemaakt in zijn vijfjarige actieagenda. Concreet betekent dit onder andere dat jeugd meer focus zal krijgen in de verschillende VN-programma’s, er een VN systeem breed jeugdactieplan is opgesteld en dat er een VN-gezant voor de Jeugd is aangesteld. De VN-gezant voor de Jeugd zet zich ervoor in om de participatie van jongeren op VN-niveau te versterken, waarbij de focus ligt op gestructureerde particpatiemechanismes. Een voorbeeld daarvan zijn de VN jongerenvertegenwoordigers.

Tegen 2015 moeten overheden een nieuwe ontwikkelingsagenda hebben klaarliggen, ter opvolging van de Millennium Development Goals (MDG)-ontwikkelingsagenda. Op dit moment vinden er consultaties plaats en worden er rapporten opgesteld over hoe deze agenda eruit moet zien. Het is belangrijk dat jongerenkwesties opgenomen worden, jongerenparticipatie in het gehele proces verzekerd is en dat deze agenda universeel wordt, dat deze ook van toepassing is op onze regering.