Inclusie

Onze samenleving is constant in beweging. Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met sociaal-culturele en sociaal-economische diversiteit. En dus ook met verschillende manieren van denken, handelen, zijn, voelen en betekenis geven. Maar deze verscheidenheid brengt ook mee dat kinderen en jongeren vaak uitgesloten worden op basis van sociaal-economische en culturele achtergronden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, gezinssituatie, opgroeien in armoede, migratieachtergrond, burgerlijke status.


De Ambrassade streeft naar een samenleving waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn en maximaal kunnen participeren. De Ambrassade staat voor actief pluralisme. Een neutrale publieke ruimte doet geen recht aan de enorme diversiteit van onze kinderen en jongeren, en de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden. Een samenleving moet actief met diversiteit aan de slag gaan, en dient hier ook kinderen en jongeren als actieve vormgevers in te betrekken. Want ook kinderen, jongeren en hun organisaties hebben hierin een belangrijke taak.

Het hebben van een toereikend (gezins-)inkomen blijft een bepalende factor in het al dan wel of niet kunnen deelnemen aan een samenleving en het gevoel om erbij te horen. Armoede ontneemt kinderen, jongeren en hun gezinnen het recht op een menswaardig bestaan.

Nieuws

Minister Sven Gatz investeert 2 miljoen euro extra in het jeugdwerk, en geeft zo gehoor aan de oproep van de Vlaamse Jeugdraad en de jeugdorganisaties. Gedurende een jaar ijverde de Vlaamse Jeugdraad...
Driewerf hoera! Ons nieuwe ambras magazine is er. Wat kan je lezen in het gloednieuwe magazine? * "Geen ambras maken, hé" - Eva heet je welkom * Gewoon doen, dat spreekt vanzelf - Een wereldspeler...
Jeugdwerk bereikt in Vlaanderen & Brussel 1 miljoen kinderen en jongeren, goed voor 50% van de jeugd. Wouter Beke stelde dit weekend in de 7 e dag nog openlijk vast dat de verkleuring in die...