Inclusie

Onze samenleving is constant in beweging. Iedereen wordt dagelijks geconfronteerd met sociaal-culturele en sociaal-economische diversiteit. En dus ook met verschillende manieren van denken, handelen, zijn, voelen en betekenis geven. Maar deze verscheidenheid brengt ook mee dat kinderen en jongeren vaak uitgesloten worden op basis van sociaal-economische en culturele achtergronden. Wij denken dan bijvoorbeeld aan levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, gezinssituatie, opgroeien in armoede, migratieachtergrond, burgerlijke status.


De Ambrassade streeft naar een samenleving waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn en maximaal kunnen participeren. De Ambrassade staat voor actief pluralisme. Een neutrale publieke ruimte doet geen recht aan de enorme diversiteit van onze kinderen en jongeren, en de uitdagingen waarmee kinderen en jongeren geconfronteerd worden. Een samenleving moet actief met diversiteit aan de slag gaan, en dient hier ook kinderen en jongeren als actieve vormgevers in te betrekken. Want ook kinderen, jongeren en hun organisaties hebben hierin een belangrijke taak.

Het hebben van een toereikend (gezins-)inkomen blijft een bepalende factor in het al dan wel of niet kunnen deelnemen aan een samenleving en het gevoel om erbij te horen. Armoede ontneemt kinderen, jongeren en hun gezinnen het recht op een menswaardig bestaan.

Nieuws

Onze diversiteitsbeleidsmedewerker, Don Pandzou, heeft een boeiende week achter de rug. Duik even mee in zijn werkweek waarbij hij 4 interessante studiedagen bezocht. Het Jeugdwerk is te wit?! ‘Het...
Vandaag, op de inspiratiedag Wereldspelers, presenteren we jou 10 beleidsaanbevelingen voor meer vrijetijdskansen voor jonge nieuwkomers. WERELDSPELERS Twee jaar geleden bereikten ons via de media...
Op maandag 13 november lanceerde Konekt zijn nieuwe campagne InclusieVR. Dat is de start van de campagne die verenigingen aanzet om stappen naar inclusie te zetten en een wereld van verschil te maken voor mensen met een beperking.