"Ook docenten moeten persoonlijke ervaringen delen"

Het non-formele leren lijkt steeds meer in opmars - zelfs vanuit het beleid wordt dit type van leren steeds meer omarmd. Krax+ onderzoekt praat met twee stemmen uit de jeugdsector, vormingsmedewerker Bart Vandenbussche en leerkracht Ann Gallet, over de drempels en meerwaarde van non-formele leermethodes.

Auteur: Dominique Verschuren
Pagina's: 2
Prijs: € 0.00
Contactpersoon: Anneleen Ophoff