De Ambrassade stelt inhoudelijk kompas voor aan jeugdsector

Op 4 april stelde De Ambrassade haar nieuwe langetermijnvisie voor aan een full house in het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom in Brussel. Met het evenement zette ze de eerste stappen op een lange weg richting een duurzame, participatieve en solidaire samenleving waarin kinderen en jongeren in Vlaanderen de kans krijgen om gelukkig te zijn, te experimenteren en open het publieke debat te voeren. 
Auteur: Eline Van der meiren
Pagina's: 2
Prijs: € 0.00
Contactpersoon: Anneleen Ophoff