Missie en visie

De Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit.

Onze mede-eigenaars

De Ambrassade is een organisatie gericht op de wereld rondom haar. Vanuit het geloof in een sterk jeugdbeleid verbindt De Ambrassade (zich met) iedereen die wil meewerken aan het verwezenlijken van de missie. Participatief werken is daarom een rode draad doorheen de organisatiestructuren.