Onze producten

De Ambrassade beschikt over kennis en expertise over thema's die een impact hebben op de levenskwaliteit van kinderen en jongeren. Onze kennis dragen we onder meer uit in publicaties. Hieronder vind je alle publicaties van De Ambrassade.

 • Spelen is een kinderrecht! En toch is het vandaag niet meer evident om buiten te spelen. Met dit Charter en de bijhorende flyer willen we een positief speelkimaat garanderen.
  Prijs: €0,50
 • Spelen is een kinderrecht! En toch is het vandaag niet meer evident om buiten te spelen. Met dit Charter en de bijhorende poster willen we een positief speelkimaat garanderen.
  Prijs: €1,00
 • Dit boek geeft inspiratie aan iedereen die werk wil maken van meer en betere groene speelruimte. Kinderen en jongeren spelen. Ze spelen alleen, met broers en zussen, met vrienden uit de buurt of in de jeugdbeweging. Ze spelen binnen, maar ook buiten en dan liefst in het groen. Maar groene...
  Prijs: €10,00
 • Speciaal voor de Samenaankoop Brandveiligheidsmateriaal lieten we het pictogram "richtlijnen bij brand" ontwikkelen. Het is een exclusief exemplaar, speciaal gemaakt voor jeugdlokalen. Technische specificaties Het pictogram is gemaakt in harde PVC ( 1 – 1.5mm) Afmetingen: 297x210mm, kleuren volgens...
  Prijs: €5,50
 • Deze brochure is een praktische gids voor grote en kleine organisatoren. De brochure is een uitgave van Poppunt en werd geschreven door Poppunt, Formaat en Fuifpunt. Wil je een concert, een fuif of een festival organiseren? Voor wie ga je dat doen? Hoe kies je de artiesten? Hoe pak je een...
  Prijs: €10,00
 • Hoe bouw ik een jeugdlokaal? Van het oprichten van een stuurgroep over de concretisering van het bouwproject, de uitvoering en opvolging ervan tot het beheer achteraf. Deze publicatie is een must have wanneer je met je groep of jeugdhuis beslist om een lokaal te (ver)bouwen. Deze publicatie is...
  Prijs: €5,00
 • Jeugdwerkinitiatieven worden vaak geconfronteerd met vandalenstreken en inbraak in hun lokaal. In deze brochure krijg je achtergrondinformatie over soorten daders en de aard van inbraken in jeugdlokalen. Vervolgens lees je welke preventieve maatregelen je kan nemen om inbraak en vandalisme te...
  Prijs: €5,00
 • Niemand wil te maken krijgen met een brand in zijn of haar jeugdlokaal. In deze brochure staan een hoop praktische tips en aanbevelingen om de risico's op een brand zoveel mogelijk te beperken. Zowel de infrastructuur zelf, als de manier waarop je met brandveiligheid omgaat, worden onder de loep...
  Prijs: €5,00
 • Heb je momenteel geen of alleen een mondelinge overeenkomst met de eigenaar van je lokaal? Of wordt het dringend tijd om deze te updaten? Dan zet deze brochure je op weg. Een contract ondertekenen doe je niet zomaar. Het is een verbintenis die gevolgen heeft. In deze brochure krijg je een overzicht...
  Prijs: €5,00
 • Jeugdverenigingen maken vaak gebruik van lokalen van kerkelijke instanties. Parochiale vzw’s, de kerkfabriek, de inrichtende macht van een katholieke school, een klooster… ...het zijn allemaal mogelijke eigenaars van jeugdlokalen. Vanuit een groot geloof in de meerwaarde van jeugdverenigingen...
  Prijs: €5,00
 • In deze brochure lees je hoe je voldoende financiële middelen kan samenbrengen als je een jeugdlokaal wil bouwen of verbouwen. Ondersteuningsmogelijkheden vanuit de overheid, eigen acties en opbrengsten, steun uit de onmiddellijke groepsomgeving, samenwerking met instanties en organisaties…
  Prijs: €5,00
 • Verschillende jeugdverenigingen overwegen om hun lokaal te verhuren: om een vereniging in nood te helpen met een weekendplaats, omdat een deel van het lokaal zich perfect leent tot het organiseren van fuiven, of omdat de inkomsten een mooie steun zijn voor het afbetalen van de bouwkosten. Maar...
  Prijs: €5,00

Pagina's