Onze producten

De Ambrassade beschikt over kennis en expertise over thema's die een impact hebben op de levenskwaliteit van kinderen en jongeren. Onze kennis dragen we onder meer uit in publicaties. Hieronder vind je alle publicaties van De Ambrassade.

  • De jongeren van de werkgroep VN van de Vlaamse Jeugdraad hebben een toolkit voor je gemaakt. Daarin leggen ze uit hoe ook jij met de globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Global Goals for Sustainable Development) aan de slag kan. Die doelen zijn heel belangrijk voor jongeren! Ze zetten...
  • EuroWa!? EuroQuoi!? is een spel over de impact van de Europese Unie op jouw dagelijks leven. Op een speelse en competitieve manier maken jongeren tussen 16 en 26 jaar kennis met de uitdagingen van de EU. Het spel maakt niet enkel Europese politiek en thema’s concreet, maar biedt ook een leuk kader...
  • De regulitisbrochure geeft een oplijsting van een aantal barrières die het moeilijk maken voor Jeugdorganisaties. De barrières zijn opgesplitst in vier dossiers; vzw’s & organisaties, lokalen, kampen en fuiven. We duiden het knelpunt en bieden er een mogelijke oplossing voor. Ten slotte duiden...
  • Heel wat jongeren zullen op 25 mei 2014 voor het eerst hun stem uitbrengen. In de brochure ‘Jong talent in het parlement’ leggen we niet alleen uit hoe je (geldig) kan stemmen, maar bespreken we ook welke de belangrijkste politieke instellingen zijn en wat ze doen. De brochure kan je bestellen via...
  • 'Werken met vrijwilligers' of 'vrijwilligersbeleid' zijn altijd terugkeren thema's in de dienstverlening van De Ambrassade. Het is dan ook een vak apart. Nooit eerder waren er in Vlaanderen zoveel vrijwilligers actief. En ‘de nieuwe vrijwilliger’ is al lang niet meer nieuw. Toch is het voor veel...
  • Steunpunt Jeugd werkte in 2010 het hele jaar rond het thema 'Maatschappelijk engagement van kinderen en jongeren'. Dit einddossier bundelt alle informatie die door het jaar heen werden verzameld. Het dossier kan je inspireren om zelf met het thema aan de slag te gaan.
  • Dit boek brengt het actuele jeugdbeleid in kaart. In Vlaanderen, op lokaal en provinciaal niveau, en in Europa. Vandaag, gisteren, en met een blik op morgen. De evoluties in het jeugdbeleid zorgen zelfs bij deskundigen af en toe voor onduidelijkheid. Wie er niet middenin zit, kan het kluwen nog...