[anysurfer.logo]

Renovatie en jeugdhuis DAR

Renovatie en jeugdhuis DAR

De Ambrassade renoveert en verwelkomt Jeugdhuis DAR 

Het gebouw van De Ambrassade staat deels leeg. Een renovatie drong zich op, het zoeken naar nieuwe partnerschappen ook. We zijn blij dat we binnenkort kunnen starten aan de renovatie en zo Jeugdhuis DAR zullen verwelkomen in ons gebouw. 

Ons gebouw 

De Ambrassade is eigenaar van het gebouw in de Leopoldstraat 25. Naast 3 verdiepen bureau- en vergaderruimte voor onze medewerkers, beschikken we ook over heel wat andere (soms leegstaande) ruimtes: 

  • Op de 1e verdieping van onze voorbouw hebben we een grote vergaderzaal voor eigen gebruik en extern verhuur
  • Onze achterbouw (3 verdiepen) staat leeg en moet gerenoveerd worden. 

Renovatieplannen

We koesterden al lang plannen om onze achterbouw te renoveren en te verhuren. Na vele gesprekken met verschillende mogelijke partners, kwamen we tot een akkoord met VGC Jeugd Brussel en Brussels minister van Jeugd Pascal Smet. Zij waren op zoek naar een nieuwe locatie voor Jeugdhuis DAR en besloten ons te subsidiëren voor de renovatie van het gebouw. Jeugdhuis DAR zal openen in de benedenverdieping van de voorbouw. In de achterbouw komt er een polyvalente zaal die door het (Brussels) jeugdwerk gebruikt zal kunnen worden voor concertjes, filmavonden, workshops, bijeenkomsten… Op het 1e verdiep van de achterbouw komt bureauruimte voor Jeugdhuis DAR en enkele bureaus die verhuurd kunnen worden. Het beheer van al deze ruimtes ligt in de handen van vzw Jeugdhuisondersteuning Brussel (JHOB).

Planning en timing 

Onze bouwvergunning werd in de zomer van 2017 ingediend, voorlopig wachten we op positief nieuws hierover.