[anysurfer.logo]

Zet je speelplaats open voor jeugdwerk

Zet je speelplaats open voor jeugdwerk

Jeugdwerk   |  9 NOVEMBER 2018

De Vlaamse ministers Hilde Crevits (Onderwijs), Philippe Muyters (Sport) en Sven Gatz (Jeugd) bundelen de krachten om werk te maken van actieve en gedeelde speelplaatsen. Samen maken ze 1 miljoen euro vrij om schoolspeelplaatsen avontuurlijker en bewegingsvriendelijker te maken. Daarnaast willen ze zo de speelplaatsen van scholen voor sport en spel openstellen voor het jeugdwerk en de bredere lokale gemeenschap.

Projectoproep schoolspeelplaatsen
“We willen erop inzetten dat speelsplaatsen na de schooluren ook gebruikt worden voor het jeugdwerk" SVEN GATZ

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz: ‘Sport- en speelterreinen van scholen worden nog al te vaak onderbenut. Na een aanbeveling vanuit de jeugdwerksector rond gedeeld ruimtegebruik maken we met dit initiatief verder werk van het Open School-concept. We stimuleren scholen om hun speelplaatsen kwaliteitsvoller en bewegingsvriendelijker te maken, waardoor kinderen en jongeren er graag vertoeven en geprikkeld worden om te bewegen. Bovenal willen we erop inzetten dat de speelplaatsen ná de schooluren ook gebruikt kunnen worden door het jeugdwerk, dat er zo veel nieuwe speelruimtes bij kan krijgen.’

Alle scholen in het kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs en universiteiten in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig onderwijs) zullen een subsidie kunnen aanvragen van maximaal 15.000 euro. Die middelen kunnen worden besteed om de speelplaatsen avontuurlijker, kind- en bewegingsvriendelijker en meer open of gedeeld te maken. Het kan gaan over bijvoorbeeld grondwerken, groenaanleg, sport- en spelelementen, een sleutel- of badgesysteem, speel/sportmateriaal, kosten van een landschapsarchitect, … .

De projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 22 februari 2019 en zullen onder meer worden beoordeeld op de bewegingsvriendelijkheid, het gedeelde of open karakter, de kwaliteit van het projectplan en de inspraak van gebruikers, het lokale bestuur, leerkrachten ouders en leerlingen. Uiterlijk op 10 mei beslist de Vlaamse Regering welke projecten een subsidie zullen ontvangen.

In het kader van deze projectoproep zorgen wij en MOEV samen met verschillende partners voor een ondersteuningsaanbod voor scholen, gemeentebesturen en jeugdwerkorganisaties in de vorm van online informatie, infomomenten en een ondersteuning op maat. Vanaf mei 2019 – wanneer de beslissing over de verdeling van de subsidies valt – tot eind 2021, zal De Ambrassade in samenwerking met haar partners de gesubsidieerde scholen opvolgen om inspirerende praktijken, innovatieve oplossingen en regelgevende drempels met betrekking tot openstelling en bewegingsvriendelijkheid van de speelplaats in kaart te brengen. Alle informatie over dit project vind je op:

Lees hier het volledige bericht van de 3 ministers.