[anysurfer.logo]

Wij gingen naar de eerste European Academy on Youth Work

Wij gingen naar de eerste European Academy on Youth Work

Jeugdwerk   |  18 JUNI 2019

Van dinsdag 21 mei t.e.m. vrijdag 24 mei 2019 trokken we met een kleine delegatie vanuit Vlaanderen naar Slovenië, meer bepaald het skioord Kranjska Gora. Hier vond de eerste editie van de ‘European Academy on Youth Work' plaats. 

grouppicture-EAYW
“The EAYW aims to support innovation in youth work and youth work policy and to promote the development of quality youth work. It is a place for exchange on creative, transformative and innovative youth work practices, tools and instruments."
Academy? What? 

Deze eerste Europese academie voor jeugdwerkers is een nieuw initiatief dat voortkomt uit een samenwerking van zeven nationale agentschappen voor Erasmus+. Ook ons agentschap JINT is een van de partners. 

De academie bouwt verder op de vraag die volgde uit de tweede Europese Jeugdwerkconventie om de concepten en praktijken van jeugdwerk verder te ontwikkelen, strategieën te vinden om te werken aan huidige en nieuwe uitdagingen waarmee jongeren worden geconfronteerd en om praktijken en strategieën te hernieuwen volgens de veranderingen en trends in onze samenleving en het beleid. De academie wil hiervoor een platform zijn voor uitwisseling en kenniservaring met de nadruk op transformatieve en innovatieve werkwijzen van jeugdwerk. Ook worden er linken gelegd met de huidige beleidsontwikkelingen en is de academie een plaats van discussie over deze nieuwe beleidsstrategieën. Op deze manier stimuleert de academie samenwerking tussen actoren op het gebied van jeugdwerk om innovatie verder te ondersteunen. 

Leer meer over de academie of volg het werk dat hier geleverd werd op hun website: www.eayw.net.

delegatie-EAYW
Delegatie? Who? 

In het totaal waren er 160 deelnemers uit 36 verschillende landen die lid zijn van de Raad van Europa*. In Vlaanderen werd na kandidaatstelling de selectie gemaakt door JINT. En zo eindigde we met deze kleine delegatie vanuit Vlaanderen:

 • Geert Boutsen (praktijklector Hogeschool UCLL)
 • Sarah Meys (onderzoekscoördinator Departement Cultuur, Jeugd, Media)
 • Marlies Van Maele (Jeugdhuisondersteuner bij FORMAAT)
 • Line Ostyn (medewerker jeugdwerkondersteuning De Ambrassade)
 • Timmy Boutsen (medewerker jeugdwerkondersteuning De Ambrassade)

* Niet te verwarren met de landen van de Europese Unie. De Raad van Europa is een internationale organisatie die meer dan 47 leden heeft. 

And what did we do? 

Op het genieten van de prachtige berglandschappen na hebben we ons verdeeld over de meer dan 36 workshops die door de ‘contributors’ werden gegeven. Je kan het hele programma opnieuw bekijken, want het programma is al een selectie op innovatieve praktijken, onderzoek en ideeën. Sinds het evenement publiceren ze elke week ook 1 nieuwe innovatie die aan bod kwam. Enkele belangrijke stakeholders en sprekers werden ook geïnterviewd

Dit waren enkele sterke bevindingen die wij onthielden uit de sessies die we volgden: 

Maarten Leyts van Trendwolves kwam vertellen over de laatste trends in de jongerencultuur. Hij wees ons erop dat we zelf bevoorrechte trendwatchers zijn, omdat we rechtstreeks met de doelgroep jongeren werken. Maar er spelen zich ook heel veel trends af buiten het jeugdwerk. Heb je bijvoorbeeld al eens deelgenomen aan een zombierun? Op sommige runs wordt het klassiek staartje trek gespeeld, maar dan verkleed als zombie. Of ken je twitch.tv? Een populair platform waar gamers gewoon kijken naar andere gamers. 

Maarten stelt ons de vraag: is het jeugdwerk hier ook aanwezig? Wat kunnen we als jeugdwerk hiermee doen? Ook veel bedrijven en merken spelen in op trends bij jongeren, en misschien kunnen wij als jeugdwerk hier ook iets van leren of beter nog, mee samenwerken? Bekijk ook het interview met Maarten, of leer meer over trends bij jongeren op trendwolves.com

Van Özgehan Senyuva, een van de onderzoekers van Pool of European Youth Researchers of Youth Partnership, leerden we dat je geen doctoraat op zak moet hebben om onderzoek te doen binnen het jeugdwerk. Eigenlijk ben je zelf als praktijkwerker voortdurend onderzoek aan het doen door na te gaan wie er naar je activiteiten komt, wie er niet naar je activiteiten komt en hun te bevragen wat noden en behoeften zijn. Welk onderzoek zou jij graag eens doen in jouw jeugdwerkorganisatie? 

Ook digitaal jeugdwerk is een ‘hot topic’: "Digital youth work means proactively using and/or addresing digital media and technology in youth work." We leerden in deze sessie dat er eigenlijk nog maar één land (Estland) is die een nationaal beleid ontwikkelde over digitaal jeugdwerk. Anno 2019 zijn er echter al ontzettend veel voorbeelden van digitale activiteiten waar jongeren mee bezig zijn. De vraag is echter of wij als jeugdwerk hier ook al in betrokken zijn? Ook wij schreven een tijd geleden een artikel over digitaal jeugdwerk en hoe we dit op gang kunnen trekken. 

Maar we leerden ook: 

 • Hoe we emotionele intelligentie kunnen inzetten in het jeugdwerk. 
 • Hoe skaten kan gebruikt worden om een brede groep van kansarme kinderen te bereiken. Niet alleen om te skaten, maar ook om skatemateriaal te upcyclen door een combinatie van schilderen, houtbewerking en ontwerp van skateborden. 
 • Dat ook wetenschappen een plek kan krijgen in jeugdwerk en leuke activiteiten kan opleveren. 
 • En nog zoveel meer … 

EAYW-impressie-1
EAYW-impressie-2
EAYW-impressie-3
EAYW-background-paper
Europa is trendy? 

Als je afvraagt wat de trends in Europa zijn op het gebied van jeugdwerk, dan neem je er best ook even de achtergrondpaper bij die ze ter voorbereiding schreven voor deze eerste editie van de Europese academie voor jeugdwerk. 

In deze paper schetsen ze 3 trends:

Professionalisation and standardisation of youth work

Men stelt vast dat er een groeiend geloof is bij de Europese instellingen en vele nationale overheden dat jeugdwerk pas goed en kwaliteitsvol is, als het ook geprofessionaliseerd is. Dit kan gevolgen hebben op de manier waarop jeugdwerk wordt erkend en gesubsidieerd. Daarentegen zijn professionalisering en standaardisering niet altijd compatibel met innovatie of de geschiedenis van het jeugdwerk in Europa. 

The blurring of sectorial lines

Hiermee wordt verwezen naar de scheidingen tussen het publieke, de private sector en de civiele samenleving die vervagen. Net doordat er meer professionalisering en standaardisering wordt verwacht, maakt dit dat jeugdwerk ook werkwijzen van andere sectoren begint over te nemen. Ook de economische recessie heeft hiertoe bijgedragen. Dit kan betekenen dat er van jeugdwerk meer verwacht wordt dan enkel ‘met jeugd werken’.

Transparency and accountability

Uit literatuur blijkt dat jeugdwerk steeds meer ‘bewijs’ zal moeten leveren voor hun resultaten, of de impact die ze hebben op jonge mensen. Ook competenties verwerven wordt steeds belangrijker. Waar de formele educatie er niet in slaagt om belangrijke vaardigheden die nodig zijn bij tewerkstelling aan te leveren, wordt er wel gekeken naar het jeugdwerk die wel de kloof kan dichten t.a.v. de verwachtingen van de wereld van werkgevers. 

Maar de bedoeling van de academie was uiteraard ook het verzamelen van innovatieve ideeën en trends. De lijst van 36 bijdragen in het programma vormen al een aanzet, maar gedurende het hele evenement werd er ook gefocust op enkele zoom-out vragen om net input te vergaren over nieuwe trends. De belangrijkste trends die tijdens het evenement naar boven kwamen waren: 

 • digital trends 
 • entrepreneurship 
 • online training 
 • more time 
 • capacity building 

De outcome van al deze bevraging worden nog in een uitgebreid rapport weergeven als vervolg van deze academie. We zijn nog in blijde afwachting van dit rapport, en zodra we dit ontvangen, komen we terug met deze resultaten naar jullie! 

Jeugdwerk in Europa is dynamisch, vol van innovatie, engagement en goede wil. Jeugdwerkers zijn vaak ook lokale helden, zeker die jeugdwerkers die in een omgeving werken waar er geen structureel beleid, ondersteuning of middelen voor jeugdwerk bestaan. Er dus nog meer dan voldoende materiaal om vervolg edities te geven aan deze academie, want de vraag: wat drijft innovatie binnen het jeugdwerk is zeker nog niet beantwoord. Wij kijken dus alvast uit naar een 2e editie van deze European Academy On Youth Work.