[anysurfer.logo]

Werkstraffen: wat zijn het en hoe begin je eraan?

Werkstraffen: wat zijn het en hoe begin je eraan?

Jeugdwerk   |  12 JUNI 2022
Op een commissie jeugdwerk in het voorjaar van 2022 kwam Nele Roskams van het Agentschap Justitie en Handhaving langs om informatie te geven rond werkstraffen en hoe we daar als jeugdwerk mee aan de slag kunnen. We kregen heel wat informatie mee, maar wat betekent het nu écht om als organisatie werkstraffen te integreren in je werking? Jeroen Derickx van Arktos neemt ons mee in de praktijk! 
Wat zijn werkstraffen?

  • Hoofdstraf in politie- of correctionele zaken 
  • Uitgesloten voor bepaalde misdrijven
  • Kosteloos tijdens vrije tijd naast school- of beroepsactiviteiten 
  • Duur: min. 20u en max. 300u binnen een termijn van 1 jaar 
  • Toestemming is vereist
  • Vervangende straf bij niet-uitvoering 
  • Niet vermeld op het uittreksel strafregister 

Hoe gaat dat bij een organisatie zoals Arktos? Welke vragen stel je je als organisatie best even op voorhand? 
Hoe begin je aan het mogelijk maken van werkstraffen in je organisatie? 

Bij Arktos startte het met overleg met de directie over het plannen van samenwerking met het justitiehuis binnen een specifiek project. Verschillende jongeren krijgen werkstraffen en een justitie-assistent toegewezen. De vraag kwam ook van jongeren zelf of er werkstraffen mogelijk zijn bij Arktos en er bleek ook een tekort te zijn aan aangepast aanbod rond werkstraffen die mogelijk waren voor jongeren (bv. combinatie met eigen job of studie). We zijn vervolgens in overleg gegaan met het team van het jusititiehuis en hebben zo samen afspraken gemaakt. Vooraf hebben we ook een bepaalde groep kandidaten afgebakend op leeftijd. En zo kon de samenwerking starten. 

    "Bij Arktos werken ze mee in ons hout- en metaalatelier, doen ze klusjes voor Arktos zelf en partners. Ze doen dus allerhande taken waarbij ze kunnen helpen."              
Vraagt het veel extra tijd voor jullie als begeleiders? 

 Het vergt zeker wat extra tijd naar logistieke ondersteuning toe. Maar als je administratie goed bijhoudt en de uren bv. onmiddellijk noteert, valt dit best mee. Als een traject niet zo goed loopt en jongeren niet komen opdagen, vergt dit wel wat extra aandacht en werk. Er werden ook al enkele werkstraffen stopgezet. 

Welk werk doen de betrokken personen bij jullie?

 Bij Arktos werken ze mee in ons hout- en metaalatelier, doen ze klusjes voor Arktos zelf, of voor partners zoals in HAL5, ze doen dus allerhande taken waarbij ze kunnen helpen. 

Hoe zorgen jullie voor begeleiding? 

De jongeren worden begeleid door iemand van Arktos, tenzij ze een bepaalde taak zelfstandig kunnen uitvoeren (bijv. flyeren, poetsen/opruimen,…).

Dikke merci voor deze inzichten aan Jeroen van Arktos. Als je nog verdere technische vragen hebt, ben je zeker welkom bij Nele Roskams. Vraag ons gerust om haar contactgegevens.