[anysurfer.logo]

Werk vinden voor jongeren is geen sinecure

Werk vinden voor jongeren is geen sinecure

Jeugdwerk   |  22 JUNI 2018

Onze collega Sara De Potter schreef een artikel in het vaktijdschrift Over.Werk van het steunpunt Werk van de Vlaamse Overheid.

De Ambrassade wil in het debat rond jongeren en werk de stem van jongeren en hun organisaties vertolken en tot bij beleidsmakers brengen. Als netwerkorganisatie brengen we verschillende organisaties rond de tafel en versterken we de dialoog. We smeden partnerschappen en zetten innovatieve projecten op. Met de opgebouwde expertise ondersteunen we de Vlaamse Jeugdraad in haar beleidswerk.

Werk vinden is voor jongeren geen sinecure

Jongeren vormen op de arbeidsmarkt een kwetsbare groep. Ze lopen structureel meer kans op werkloosheid en worden vaker tewerkgesteld in tijdelijke statuten. In 2016 bedroeg de jeugdwerkloosheidsgraad in België 20,1%, dat is hoger dan het EU-28 gemiddelde van 18,7% (Eurostat, 2017). De VDAB telde in 2017 gemiddeld 42 256 jonge werklozen in Vlaanderen (niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar): een jeugdwerkloosheidsgraad van 15,6% tegenover een totale werkloosheidsgraad van 7,0% over alle leeftijden. Deze cijfers zijn weliswaar een verbetering ten opzichte van de vorige jaren, de conjunctuur trekt namelijk aan; maar toch zal er meer nodig zijn om alle jongeren van een kwaliteitsvolle job te voorzien.

Jongeren voelen zich onzeker in hun zoektocht naar werk

Dit blijkt uit gesprekken die De Ambrassade in het kader van een participatief belevingsonderzoek voerde (2016). Ze voelen zich onvoldoende begeleid, ze zijn onvoldoende geïnformeerd over hun rechten en plichten op de arbeidsmarkt en vinden geen gepaste ondersteuning tijdens hun eerste job. De school besteedt te weinig aandacht aan de werking van de arbeidsmarkt en weinig jongeren komen er in contact met de praktijk van de werkvloer. 

Daarnaast botsen jongeren bij hun zoektocht naar een job op een gebrek aan ervaring en de sterke focus op diploma’s. In het volledige artikel geven we enkele oplossingen voor drempels die het voor jongeren moeilijk maken om een duurzame job te vinden. We schetsen telkens kort het probleem en staan stil bij mogelijke beleidsmaatregelen.

Sara          De Potter
Sara De Potter
 • Beleidsmedewerker werk & VN