[anysurfer.logo]

WAT WAT vermeld in 7 beleidsbrieven

WAT WAT vermeld in 7 beleidsbrieven

Jeugdinformatie   |  22 NOVEMBER 2018

Groot was onze trots toen we vaststelden dat WAT WAT in 7 beleidsbrieven van 6 verschillende ministers vermeld staat. In een beleidsbrief vertelt een minister wat hij het afgelopen jaar realiseerde en welke speerpunten hij het komende naar nog wil realiseren. Het is daarmee jaarlijks zowat het belangrijkste instrument om richting te geven aan de beleidsdomeinen van de Vlaamse Regering.

We lezen, naast een uitgebreid stuk in de beleidsbrief Jeugd, ook in de beleidsbrieven Werk, Mobiliteit, Welzijn, Onderwijs, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen telkens volgende passage:

Ik werk met mijn administratie, mee om bij communicatie-initiatieven naar jeugd toe, zo veel mogelijk in te zetten op het nieuwe informatie- en communicatieplatform WAT WAT. Dit platform van momenteel meer dan 70 organisaties en overheidsdiensten informeert en leidt jongeren toe naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder één merknaam wordt de versnippering aan initiatieven, websites en campagnes tegengegaan.

Gezien deze laatste zin volledig de missie en visie van WAT WAT samenvat, zijn we zeer blij dat 6 ministers zelf uitspreken dat ze willen meewerken om die doelstelling van WAT WAT te doen slagen. We zullen deze kans met WAT WAT ten volle grijpen en zelf actief samenwerkingen opzoeken met infocampagnes voor jongeren die geïnitieerd worden uit al deze beleidsdomeinen.